SAL7372, Act: R°108.1 (273 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°108.1  
Act
Date: 1478-10-24

Transcription

2018-10-23 by xavier delacourt
Want henr(ic) hanckaert secretar(is) als geleyt nae des(er) stad/
recht voir zijn wettich gebreck va(n) drie rijd(er)s lijftochte(n) uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden/
have ende erve lauwereys vand(en) broecke soe wair die gelegen/
zijn met des(er) stad brieve(n) gescr(even) aen den meye(r) van hoelede/
hem oft den bring(er) ons(er) voirs(creven) brieve(n) in zijnen name heeft/
doen leve(re)n alle de selve goede en(de) den voirs(creven) lauwer(eyse) dach/
van rechte doen besceyden oft hij hem tege(n) de voirs(creven) execucie/
hadden wille(n) oppone(re)n Tot welcke(n) dage noch oic op heden/
als ten verstreken(en) dage van rechte de voirs(creven) lauwer(eys) noch/
niemant anders van sijne(n) wege(n) comen en is hem rechtsweert/
maken(de) willem(me) van lele als p(ro)cur(ator) des voirs(creven) henr(ix) trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc/
gebleken heeft bij rapporte henr(ix) vand(en) zijpe des(er) stad bode de/
voirs(creven) execucie en(de) dachbesceydinge geschiet te zijne dat men/
den voirs(creven) geleydde(n) houden soude inde possessie der voirs(creven) goede(n)/
soe verre het noch voir scepen(en) comen is cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o]/
octobr(is) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt