SAL7372, Akte: R°108.2-V°108.1 (272 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°108.2-V°108.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Datum: 1478-10-24

Transcriptie

2018-12-14 door xavier delacourt
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit judocu(m)/
becke(re) p(ro)curatore(m) monasterii de p(er)cho d(omi)nor(um) ad om(n)ia (et) singula/
bona i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) henr(ici) van ha(m)me pauli page joha(n)nis/
landsacker will(el)mi van ha(m)me joh(ann)is vander meeren et/
henr(ici) tarwehoet infra lo(vaniu)[m] et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curt(ibus)/
terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu trecensa redd(itibus)/
et suis p(er)tinen(tibus) univ(er)s(is) p(ro) cert(is) recog(nitionibus) et promiss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quar(um) tenor sequitur in hec verba/
Cond zij allen lieden dat henr(ic) van ha(m)me sone wilen/
gords pauwel page sone wilen yngelbrechts en(de) jan/
landsacker sone wilen claes alle van humelghem in/
p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekint genomen te hebben/
jege(n) h(er) wouter van eenswynkel cano(n)nic regulier en(de)/
proefst des godshuys van percke inden name ende/
van wege(n) desselfs godshuys alle alsulcke wynnen(de)/
lande als tvoirs(creven) godshuys liggen(de) heeft tot humelghe(m) terpse/
en(de) d(air) omtrint metter helicht wynninge(n) van negen boenderen
//
wynnen(de) lants ter voirs(creven) plaetsen gelege(n) den voirs(creven) godshuyse/
toebehoe(re)nde in alle der manie(re)n alsoe meest(er) claes van vucht/
meester vander rekencame(re)n ons gened(ichs) hee(re)n tot bruessel/
eene(n) t(er)mijn van jae(re)n in pechtinge(n) gehouden heeft gelijc dat/
hen de voirg(eruerde) lande genoech bewesen zijn en(de) zij des te/
vreden staen Te houden te hebben te wynne(n) te mesten/
en(de) te mergelen gelijc reeng(enoten) boven en(de) beneden van halfm(er)te/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen jare(n) lang deen nae dander/
sond(er) middel volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbinne(n) voir ende om/
xlvii mudd(en) en(de) ii halster rocx goet en(de) payabel d(er) maten/
van loeven(en) met wanne ende met vede(re)n wel bereyt/
ts(in)[te] andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) int voirs(creven) godsh(uys) opden spyker/
ald(aer) op hue(re)n cost oft tanderen plaetsen alsoe nae wesende d(air)/
men hen dat bewijsen sal te leve(re)n En(de) het is vorweerde/
want dair lant is om steene uut re graven datmen dat/
alsoe sal bliven gravende tot dat die steene uut selen wesen/
En(de) insgelijcx ofter noch e(n)nige lande ligge(n) dienende om/
steene uut te grave(n) die sal de proefst voirs(creven) noch uut/
moege(n) geven sonder wedersegge(n) vand(en) voirs(creven) wynne(n) Behoudelic/
dat zij alle jae(re) hue(re)n pacht sullen heffen nae q(uan)titeyt/
vand(en) lande en(de) pachte vand(en) ghene(n) die dat lant o(m)me te/
grave(n) gehuert selen hebben It(em) en selen de wynne(n) de voirs(creven)/
lande ten twee lesten jae(re)n van hue(re)n t(er)mijne niet moegen/
hoervruchte(n) en(de) zij selen laten ten ynde van hue(re)n t(er)mijne/
de wynnen(de) lande gelijc zij die nu ae(n)veerden te weten/
den wynteraert op vie(r) getidege vo(r)en loflijc met wyntercoren(en)/
besaeyt en(de) den someraert eens o(m)megedaen En(de) alle dese/
vorweerde(n) Inde sunt fideiuss(ores) will(el)mus van ha(m)me f(ilius) quond(am)/
joh(ann)is joh(ann)es vander meren f(ilius) quond(am) elegasti et henricus/
tarwehoet f(ilius) quond(am) henr(ici) om(n)es de humelghem Et tres/
p(ri)mi cor(am) egidio vos et laur(entio) de wynghe januar(ii) xxii/
a(nn)[o] septuagesimo Et h(ab)uit querelas hiis int(er)f(uerunt) roelants/
roelofs octobr(is) xxiiii
Nagekeken doorGreet Stevens , Jos Jonckheer
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt