SAL7372, Act: R°127.2-V°127.1 (317 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°127.2-V°127.1  
Act
Date: 1478-11-13

Transcription

2020-09-02 by xavier delacourt
Inder saken gheport voe(r) den rade vander stat van loven(e) tussche(n) jannese vander eycken inde p(ro)efstie ende henr(icke) van vlaende(re)n/
als kercmeeste(re)n vander kercken van sinte qui(n)tens te loven(e) ter/
eender zijden en(de) m(ar)grieten weduwe jans wile(n) vander hofstat/
met e(n)nighen hue(re)n vrienden t(er) ande(re) Compare(re)nde de selve/
p(ar)tien hebben de selve kercmeeste(re)n acht(er)volgen(de) zeke(r) voir t(er)mi(n)ac(ie)
//
bijden voirscr(even) raide tusschen hen uuytgesproken onder den/
ande(re)n begripende dat de selve wed(uwe) schuldich soude/
zijn met hen tov(er)come(n) van huers mans kerckenrechte/
en(de) oft p(ar)tien d(air)af niet en consten ov(er)come(n) dat dan de/
stat dairaf de mode(r)acie te huerw(er)t hielt nae tstatuyt/
d(air)af zijnde v(er)socht want in dien de selve wed(uwe) met/
hen niet en wa(r)e ov(er)come(n) dat zij onderwese(n) oft met/
rechte bedwonge(n) worde(n) hem tot behoef der voirs(creven) kerken/
op te legge(n) en(de) te betalen voir trecht vander selver kerke(n)/
thien r(ynsch) gul(den) oft soe vele alsme(n) voirmaels en(de) tot noch/
toe van zijnder gelijcke van state condicie(n) faculteyte/
en(de) qualiteyte hadde betaelt en(de) dat hen d(air)af groetsinge/
mocht worden gedae(n) hoe vele zij d(air)af va(n) hue(r) souden/
eysschen ende heffen op dat zij alsoe tot voldoeni(n)g(en)/
der voirs(creven) t(er)mi(n)acien mochte(n) gherake(n) D(air)op de voirs(creven) m(ar)griete/
in manie(re)n van v(er)antweerde(n) beg(eer)de ynsgelijx de voirscreve(n)/
groetsinghe en(de) was te vreden d(air)af te voldoene wes/
bijder stat d(air)af soude worde(n) uuytgesproke(n) voir recht Es/
uuytgesproken bijden voirscr(even) rade alle gelegenth(eden) in/
voirgeschiedenissen ae(n)gehoirt en(de) rijpelijck gelet op tvoirs(creven)/
statuyt d(air)op van outs wesende en(de) oick opde(n) staet (con)d(icien)/
faculteyt en(de) qualiteyt des voirs(creven) wile(n) jans gevisenteert/
oick der voirscr(even) kercken registre in gelijcken meerde(re) en(de)/
minde(re) dat de voirscr(even) m(ar)griete gehouden soude zijn/
d(air)voe(r) te betale(n) den voirscr(even) kercmeeste(re)n tot orbe(re) en(de)/
voir trecht d(er) selver kerken sesse r(ynsch) g(ulden) te lx pl(a)c(ken)/
brab(antsch) tstuck In cons(ilio) op(idi) nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt