SAL7372, Akte: R°128.2 (319 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°128.2  
Act
Datum: 1478-11-14

Transcriptie

2018-11-11 door xavier delacourt
Want ja(n)nes vand(en) eycken proeft va(n) corby en(de) jan/
huldeg(ar)den beyde als geleyt te weten(e) de voirs(creven) jan vo(r)e en(de)/
ja(n)nes vander eycke(n) nae nae des(er) stat recht voir hen/
wettich gebreck bebrieft met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en)/
tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans de greve/
sone wile(n) jans en(de) zijnder huysv(rou)we(n) hen bij marcken/
crauwels alle de selve goede zijn gelev(er)t Ende dach/
va(n) rechte besceyden den kinde(re)n g(or)ts wijlen de greve/
oft zij tege(n) de leveringe yet hadden willen allige(re)n Tot/
welken daghe de voirscr(even) p(er)sone niet come(n) en zijn noch/
nyema(n)t van hue(re)n weghen den voirs(creven) geleyden trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben de he(re)n scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bijden voirs(creven) m(ar)cken crauwels vorste(r) de/
leveringe en(de) dachbescheydinghe geschiet te zijne datme(n)/
de voirscr(even) geleyde vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van hue(re)n beleyde zoe v(er)re het noch voir hen/
come(n) is In scampno cor(am) scabinis nove(m)br(is) xiiii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt