SAL7372, Act: R°129.2 (323 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°129.2  
Act
Date: 1478-11-16

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
It(em) jehan colijn wonen(de) te tsint jans gheest in p(rese)ncia heeft/
gehuert en(de) bekint gehuert te hebben(e) teghe(n) diericke le/
begghe rintmeest(er) va(n) loven(en) m(ijn) gened(ichs) he(re)n een stuck/
bempts houden(de) omtrint een half boender inder prochien va(n)/
jehan gest tussche(n) de goede colijn franckar en(de) de goede maroye(n)/
le mangon om d(air)af bynne(n) desen jae(re) wynnen(de) lant te make(n)/
Te houden en(de) te gebruycken va(n) sinte m(er)tensmesse lestleden/
eene(n) t(er)mijn va(n) twelf jae(re)n lanck v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enby(n)nen/
om en(de) voe(r) achten(de)twintich stuv(er)s tstuck te drie pl(a)c(ken) alle jae(re)/
sinte m(er)tensmesse te betalen(e) en(de) te loven(en) inde(n) wissel te leve(re)n/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven) jan sal moege(n)/
afhouwe(n) alle oude v(er)droechde willighe(n) Behalve(n) dat hij/
ter stont als die afgehouwe(n) sulle(n) zijn wed(er)om sal moeten/
planten twee poten vande(n) selve(n) aerde en(de) die wel v(er)doerne(n)/
en(de) v(er)waren cor(am) roelofsants tybe nove(m)br(is) xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt