SAL7372, Act: R°130.2-V°130.1 (328 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°130.2-V°130.1  
Act
Date: 1478-11-10

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
It(em) oft gebuerde dat in e(n)nich vand(en) voirs(creven) p(ar)tien gebreck/
viele van dat zijn gescriften ten termijnen inder submissie(n)/
begrepe(n) niet ov(er)geg(even) oft cleernisse en(de) ve(r)ificacie behoirlijck/
navolgen(de) d(er) selver submissien gedaen en wa(r)e alsoe dat/
d(air)om de submissie uuytsplete Soe heeft geloeft die/
gebreckelike p(ar)tie zijnder wed(er)p(ar)tie(n) alle en(de) yegewelke coste(n)/
beyde va(n) vervolgen en(de) ande(re) die de selve wed(er)p(ar)tie uuyt/
saken va(n) alsulk(er) uuytgespletender submissien hadde gelede(n)/
uuyt te reycken en(de) te betalen zonder verdrach Ende d(air)voe(r)/
en(de) oick voir tvoldoen vander uuytsprake(n) oft die gesciedde/
zijn borge(n) des voirs(creven) van wittham ind(ivisim) nych(olaus) de ronchijn joh(ann)es
//
p(er)soens et will(elmu)s pater noster quos ip(s)e promisit exin(de)/
indemp(nes) releva(r)e Ende vand(en) zijden svoirs(creven) jans ghijsen/
zijn borgen voir alsulken costen oft de submissie in sijne(n)/
gebreke in dien uuytsplete en(de) oick van dat hij den/
voirscr(even) van wittham buyte(n) en(de) in g(ra)cien vand(er) uutsp(ra)ken/
oft die geschiet niet moleste(re)n en sal henr(ic) de ruet/
en(de) goirdt hanckart quos ip(s)e si(mi)l(ite)r promisit exin(de) inde(m)p(nes)/
releva(r)e cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt