SAL7372, Akte: R°138.1-V°138.1 (342 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°138.1-V°138.1  
Act
Datum: 1478-11-23

Transcriptie

2018-12-15 door xavier delacourt
It(em) arnd de clerc die met scepen(en) brieven van loeven(en) vand(er)/
daet xiiii[c] lxxiiii achtien dage in april heeft eene(n) pet(er)/
erflijc te nege(n)thien stuv(er)s op henricke wilen vand(en) velde/
doen hij leefde drossete van rotselaer in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt gehave(n) te hebben en(de) ontfangen van janne uuter/
helicht geheeten vand(en) elsbroecke die op heden voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) gegoet is bij pete(re)n van dormale als/
geleyt totte(n) goeden des voirs(creven) wilen henr(ix) in seke(re) goede desselfs/
henr(ix) welc pet(er) den voirs(creven) arnde want ja(n)nes vasont inde(n)/
name des voirs(creven) arnts ende hebben(de) de macht van des/
voirs(creven) arnts brieve(n) voe(r) den voirs(creven) pete(re)n geleyt was heeft/
moeten contente(re)n de so(m)me van seventhien pet(er)s inden weerde(n)/
voirs(creven) vie(r) stuv(er)s vii(½) gr(ooten) te drie pl(a)c(ken) den stuv(er) als voir daflegge(n)/
met allen pachten ende coste en(de) co(m)me(r) vand(en) voirs(creven) pet(er) erflijc/
diemen den voirs(creven) arnde boven alle ontfanck noch sculdich/
was ende noch tweelf stuv(er)s inder voirs(creven) weerde(n) als voe(r)/
tverlies dat de voirs(creven) pe(n)ningen niet en zijn ind(er) weerde(n)/
dat die wae(re)n tertijt als de voirs(creven) rinte aengeleet wert/
Bekinnen(de) hem de voirs(creven) arnt vand(en) voirs(creven) pet(er) erflijc mits/
des voirs(creven) is ende van allen pachte(n) volcomelijc genoech gedaen/
sijnde geloven(de) de goede des voirs(creven) wile(n) henr(ix) d(air) inne/
de voirs(creven) jan als vo(r)e op heden gegoet is noch e(n)nige ande(re) goede/
des voirs(creven) wilen henr(ix) d(air) af ne(m)mermeer aen te spreken te/
vexeren noch te moyen in gheene(n) rechte gheestel(ijc) noch/
weerlijc Mair van deser ke(n)nissen en(de) quitan(cien) tege(n) eene(n)yegelik(en)/
inne te staen(e) ende recht warant te zijne en(de) te bliven/
tot ewige(n) dagen alsoe oft den voirs(creven) janne oft oic zijnen/
nacomelinge(n) de voirs(creven) goede met rechte ontogen oft afgewonne(n)
//
worden den voirs(creven) arnde oft zijne(n) nacomelinge(n) dair toe geroepe(n)/
dat hij oft zij de voirs(creven) pe(n)ning(en) die hij als vo(r)e ontfange(n) heeft/
den voirs(creven) ja(n)ne oft zijne(n) naecomeling(en) restitue(re)n sal oft sullen/
Behalven den voirs(creven) arnde en(de) den voirs(creven) geleydden hue(re)n goeden/
rechte en(de) actien op de voirs(creven) goede en(de) alle ande(re) des voirs(creven) wile(n)/
henr(ix) in gevalle oft de voirs(creven) arnt oft zijne nacomeling(en) de/
voirs(creven) pe(n)ninge(n) opde manie(re) voirs(creven) wederkee(re)n moeste in sulker/
maten oft de voirs(creven) quitan(cien) niet geschiet en wae(re) cor(am) roelants/
willem(air) nove(m)br(is) xxiii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt