SAL7372, Act: R°146.3 (361 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°146.3  
Act
Date: 1478-12-02

Transcription

2019-03-05 by xavier delacourt
It(em) jan scrine in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat al/
eist soe dat hij als principael steet opde assijse vand(en)/
coren(en) metter uutvaert dat arnt scrine sijn brueder/
die op heden met reyne(re)n vand(en) putte ende jacoppe van/
overbeke zijn borge bleven is voe(r) de selve assijse en(de) de twee/
ande(re) metten selven janne heeft gelooft te ontheffen de/
proffijte(n) vand(er) selver assijsen van desen dage voirt heffen/
en(de) bue(re)n sal oft in zijne(n) name doen heffen en(de) bueren/
sonder dat de voirs(creven) jan he(m) e(n)nichssins van dien sal moege(n)/
onderwinde(n) geloven(de) de selve jan oft de proffijte(n) vand(er)/
voirs(creven) assijsen soe hoege niet en gedroege(n) als hij d(air) af/
der stad naevolgen(de) den verpachten sculdich is en(de) geven/
moet dat hij den selve(n) zijne(n) brued(er) dat tot sijnder/
manissen opleggen en(de) betalen sal t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ter ande(r)/
zijden heeft de voirs(creven) arnt den voirs(creven) janne zijne(n) brued(er)/
gelooft oft de proffijte(n) vand(er) voirs(creven) assijsen hooger ende/
meer gedroege(n) dan tverpachte(n) gedraecht den selven/
ja(n)ne zijne(n) brueder dat tot sijnder manissen oick/
op te legge(n) en(de) te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) roelofs willemaer/
dec(embris) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt