SAL7372, Act: R°155.3-V°155.1 (380 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°155.3-V°155.1  
Act
Date: 1478-12-11

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
It(em) katlijne thijs weduwe gielijs wilen vand(en) kerchove die/
alsoe zij seecht tege(n) lauwer(eyse) wilen van wynghe noch/
huere heeft aen thuys desselfs lauwer(eyse) gelege(n) opden hoec/
vand(en) croeghe aen de groote merct dueren(de) van s(in)[t] jansmisse/
naestcomen(de) over acht jaer elcx jaers om derthien cron(en) te/
xxiiii stuv(er)s tstuc heeft gelooft jacoppe vand(er) eyken jaerlijcx/
de selve huere te betalen s(in)[t] jansmisse soe wel van s(in)[t] jans(mis)s[e]
//
naestcomen(de) alse vand(en) ande(re)n acht naevolgen(de) jae(re)n Ende/
dese hueringe en(de) gelofte heeft de selve jacop ald(air) belieft en(de)/
geaccepteert op alsoe nochtan datmen niet en bevint e(n)nige/
ande(re) p(er)sone(n) beter recht van hueringe(n) tege(n) den selve(n) lauwer(eyse)/
d(air) af geschiet te hebben en(de) oic dat zij hue(r) dair alsoe drage/
dat de hee(re) en(de) de stad bij gecroene vand(en) gebue(re)n hue(r) dair uut/
niet en daden vertrecken cor(am) tybe willem(air) dec(embris) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt