SAL7372, Act: R°156.2-V°156.1 (381 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°156.2-V°156.1  
Act
Date: 1478-12-12

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Vand(er) questien die inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
geweest heeft tussche(n) henr(icke) van cuyck die met scepen(en) br(ieve)/
van loeven(en) van vijftich ryns guld(en) erfliker rinte(n) versocht/
voirt te moege(n) varen op sijn onderpande der selver ter eend(er)/
sijden en(de) hee(re)n ja(n)ne boels al(ia)s kempene(re) priest(er) als procur(ator)/
van henr(icke) de kempene(re) zijne(n) vader en(de) janne van ost als/
procur(ator) der chartroisen van antwerpen die dat stutten en(de)/
p(rese)nteerden te bewijsen onder den ande(re)n dat de selve br(ieve) tande(re)n tide(n)/
bij eene(n) jan ts(er)moys dair toe bedwonge(n) diese doen in handen/
hadde gestelt wae(re)n onder den (con)s(er)vate(ur) vand(er) univ(er)siteyt/
van loeven(en) om die ald(air) te bliven als in sequestre tot dat/
bevonden wae(r) wien die sculdich wae(re)n te volgen en(de) dat/
henr(ic) van cuyck h(er) jan vand(er) strate(n) en(de) h(er) h(er)man inde schale/
come(n) wae(re)n aen den voirs(creven) (con)s(er)vate(ur) ald(air) henr(ic) versocht hadde/
dat den selve(n) he(re)n janne vand(er) strate(n) die overgelevert te/
wordden En(de) dat die brieve alsoe ten versuecke des voirs(creven)/
henr(ix) van cuyc den voirs(creven) he(re)n janne vand(er) strate(n) gelevert sijn/
geweest op condicie toesegge(n) en(de) gelofte bijden voirs(creven) hee(re)n/
ja(n)ne vand(er) straten gedaen dat hij die brieve nieman(de)/
overleve(re)n en soude sonder consent weten oft wille des/
voirs(creven) ts(er)moys en(de) dat de selve ts(er)moys onlancx den voirs(creven)/
vand(er) straten om de selve br(ieve) weder te bringe(n) hadde doen/
dage(n) voir den voirs(creven) (con)s(er)vate(ur) en(de) d(air) toe p(ro)cur(atie)s gestelt en(de)/
dat dat al stont geregistreert inden auctentiken p(ro)thocolle(n)/
vand(en) no(ta)r(is) vand(en) (con)s(er)vate(ur) ter ande(re) hopen(de) wair zij dat conste(n)
//
bewijsen dat in dien gevalle de voirs(creven) henr(ic) verdoolt wa(r)e/
met sijne(n) vervolge te willen doen mette(n) voirs(creven) br(ieve) die/
gelijc vo(r)e sculdich zijn in sequestre te staen(e) Dair af de/
voirs(creven) henr(ic) sustineerde de contrarie bij div(er)sen reden(en) dair/
toe bij he(m) gealligeert Es gewijst ter manissen smeyers/
nae des voirs(creven) steet en(de) oic nae den thoen die hier op/
vand(er) zijde(n) der voirs(creven) procur(ator) bij voirgaen(de) vo(n)nisse geleyt is/
die huers vermeets niet volcomelijc en volquame(n) dat/
de voirs(creven) henr(ic) van cuyc voirt procede(re)n mach met sijne(n)/
scepen(en) brieve(n) niet tegenstaen(de) des de wed(er)p(ar)tie te des(er) instan(cien)/
voirtgestelt heeft Behalve(n) der selver wed(er)p(ar)tie(n) al dweder/
legge(n) dat huer inden rechte te staden mocht come(n) In sca(m)p(n)[o]/
p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) dempt(is) lye(ming)[en] langrode decembris xii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt