SAL7372, Act: R°174.2 (413 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°174.2  
Act
Date: 1478-12-22

Transcription

2019-04-01 by xavier delacourt
It(em) henric moleman ter eend(er) en(de) willem van beringe(n) inden/
cardinael beyde brieders ter ande(re) hebben gekint dat zij/
met malcande(re)n bij middele van gheerde gherijs janne van/
hoelair anth(onijse) van beke en(de) janne lederbijl hue(re)n vrienden/
eensworden sijn van seke(re)n gescillen en(de) gekiven die sij/
underlinge gehadt hebben in woorden oft wercken inder/
manie(re)n hier nae volgen(de) Te weten(e) dat gheen van hen/
noch hue(r) weerdinne(n) oft huysgesin voirtaen den ande(re)n oft/
sijnd(er) weerdinne(n) oft huysgesinne aenruchte(n) bespotte(n) messegge(n)/
noch mesdoen en sullen in woorde(n) oft wercke(n) noch oic/
ongunst oft viantscap haet noch nijt drage(n) op malcande(re)n/
in gheend(er) manie(re)n overgevende en(de) consente(re)nde oft men/
oic van vrouwe(n) p(er)soen(en) dat de contrarie van e(n)nig(er) zijden/
ware gebuert dat die ghene van welker zijden dat/
ware gebuert dair aen verbuert soude hebben thien/
l(i)b(ra) was elcker p(ro)chiekerke(n) binne(n) d(er) stad van loeven(en) twee/
l(i)b(ra) was d(air) af cor(am) berct burg(imagistro) dec(embris) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt