SAL7372, Act: R°183.3,V°183.1 (423 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°183.3,V°183.1  
Act
Date: 1479-01-02

Transcription

2020-03-02 by xavier delacourt
It(em) de voirs(creven) jan van maelcote heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hij mits des voirscr(even) steet oick volcomen deylinge/
gehadt heeft ende gecontenteert is van sijne(n) rechte actien/
en(de) kintsgedeelte dat hij gehadt soude moege(n) hebben
//
oft eyssche(n) inden p(er)cheele(n) van goeden ende rinte(n) hier nae/
bescreve(n) Inden yerste(n) int huysken inde scrijnstrate gelegen/
dwelc uutgegeve(n) is ja(n)ne vand(er) stoct cousmakere op/
drie pet(er)s erflijc oft oic inde selve rinte It(em) in een/
huysken gelege(n) inde scrijnstrate cleynstrate vercocht/
voirmaels om xliii peters eens soemen seyt oft aen/
de selve so(m)me It(em) in thien ryns guld(en) erflijc op thuys/
en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n) wilen ottens van hoochstraten/
gelegen inde proefstrate bijde porte ald(air) It(em) in eene(n)/
guld(en) rijd(er) erflijc op thuys geheete(n) thaenken gelege(n)/
inde selve proefstrate It(em) ende noch in twee mudden/
rocx erflijc aen ende op de goede der weduwe(n) henricx/
bone te kessele gelege(n) die welcke ii mudd(en) cor(ens) den/
mind(er)bruede(re)n ende augustijnen te loeven(e) bewesen zijn/
voir jaergetiden It(em) ende noch in twee mudd(en) corens/
erflic stocgoede te holsbeke de welcke de voirs(creven) g(er)truyt/
met meest(er) lauwer(ijs) hue(re)n sone vercocht heeft om viertich/
crone(n) eens tstuc te lxxv pl(a)c(ken) oft oick inde selve so(m)me Sup(er)/
eisd(em) ad opus o(mn)i(u)m quor(um) int(er)est modo debito renu(n)c(ians) p(ro)mitt(ens)/
sat(isfacere) eisd(em)
ContributorsHadewijch Masure , Mi-Je Van Gils , Greet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt