SAL7372, Act: R°193.4 (443 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°193.4  
Act
Date: 1479-01-13

Transcription

2019-05-08 by xavier delacourt
It(em) arndt de wreyse(re) en(de) jacop thonijs beyde scepen(en) va(n)/
oplynthe(r) ter eender en(de) jannes vranx als p(ro)cur(ator) she(re)n/
van chantrain t(er) ande(r) zijden hebbe(n) aengenome(n) te/
weten(e) de voirs(creven) ja(n)nes dat hij va(n) heden in acht dage(n)/
ov(er)geve(n) sal voe(r) den rade vander stat alsulke coste(n) als hij/
eysschen(de) es goessen(e) ty(m)merma(n)s Ende de voirscr(even) twee scep(enen)/
hebben ae(n)genome(n) ende toegesegt dat de voirscr(even) goessen/
ten voirscr(even) daghe ende voe(r) den voirscr(even) rade comen sal/
en(de) aldair vand(en) selve(n) coste(n) rechts plegen totten ynde uuyt/
en(de) zijne diminucien ov(er)geve(n) Act(um) in pleno consilio opid(i)/
januarii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt