SAL7372, Act: R°216.2-V°216.1 (487 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°216.2-V°216.1  
Act
Date: 1479-01-28

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
Want jouffr(ouwe) anne van orsmale wed(uwe) laureys wilen va(n) wy(n)ge/
welck laur(eys) nae des(er) stat recht comen ende geleyt is tot alle(n)/
de(n) goede(n) he(n)r(ix) tarwehoet he(n)r(ix) zij(n)s soens jans drossete(n) en(de) ja(n)s wout(er)s
//
uuyt crachte van scepen(en) br(ieve) van loven(en) voir zijn wettich/
gebreck om van zeke(re)n borchtochten gelost te zijne met/
brieve(n) van des(er) stat gescr(even) aende(n) meye(r) va(n) campenhout/
oft zijne(n) stedehoude(r) tot humelgheem alle de selve goede huer/
oft den bring(er) vanden selve(n) heeft doen leve(re)n en(de) de voirscr(even)/
p(er)sone(n) dach van rechte doen bescheyden oft zij hen teghen/
de selve execucie hadden willen oppone(re)n tot welke(n) dage/
noch oick op heden als ten v(er)streken(en) dage van rechte de/
voirs(creven) p(er)sone noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) comen en zij(n)/
de voirs(creven) weduwe trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebbe(n) de/
hee(re)n scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers gewesen voir/
een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck gebleken heeft bij/
rappoirte pet(er)s comelinck bode van des(er) stat de voirs(creven) execucie/
en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne dat men de voirscr(even)/
weduwe vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van hue(re)n beleyde zoe v(er)re dat noch voir hen come(n) is/
in scampno januar(ii) xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt