SAL7372, Act: R°260.1-V°260.1 (559 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°260.1-V°260.1  
Act
Date: 1479-02-27

Transcription

2019-08-11 by xavier delacourt
Allen den ghene die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n)/
lese(n) burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stat van loven(en)/
saluit doen cond en(de) teweten(e) dat opden dach van/
heden datu(m) van desen voir ons come(n) zijn in p(ro)pe(re)n/
p(er)sone(n) jouffr(ouwe) a(n)ne van orsmale weduwe lauwereys/
wile(n) van wynghe cu(m) tutore en(de) (christ)iaen meys sone/
wile(n) (christ)iaens hebben geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctoriteyt gegeve(n) hee(re)n/
anthonijse wairna(n)t jacoppe ja(m)mair prieste(re)n meeste(re)n/
pete(re)n van sinte peters willem(me) stradio beyde lice(n)ciate(n)/
in beyd(er) rechten meeste(re)n jeronimu(m) coci arnoldu(m) brau/
hubertu(m) brau anthonijse de beye(re) henricke vander/
beke pete(re)n sijne(n) sone jacoppe vander eycken en(de)/
pete(re)n comelinc oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs/
Om ind(en) brabantschen raide oft eld(er) dair dat/
behoire(n) mochte te vervolgen dat voir wet te loven(en)/
gere(n)voyeert wordde de sake vanden processe questie(n)/
en(de) gescille betoghen en(de) hangen(de) ind(en) voirs(creven) braba(n)tsche(n)/
raide tusschen den voirs(creven) wile(n) lauriese als geleyt/
nader stat recht van loven(en) voir sijn wettic gebrec/
tot allen den goede have en(de) erve des voirs(creven) wile/
(christ)iaens des vaders en(de) (christ)iaens sijns soens ter/
and(er) zijde(n) Ende mijn he(re) den archidiaken van braba(n)t/
inder kercken van camerijc oft ande(re)n hen dair inne/
als p(ar)tie dragen(de) ter and(er) zijden van seke(re)n sculd(en)/
die de voirs(creven) (christ)iaens dair af gemaecht soude/
hebben zeder den voirs(creven) beleyde en(de) die de selve/
archidiaken oft ande(re) meynden te v(er)halen aen/
e(n)nighe goede desselfs (christ)iaens dair af laur(iese) hielt de contrarie meynen(de) dat hij die hem/
en(de) zijne(n) beleyde ouder van date sculd(ich) ware(n) te/
volgen(e) tot sijnd(er) wettig(er) schult behoef Ende
//
om voirt de sake en(de) des dair aen cleeft te vorde(re)n/
te v(er)antwerde(n) te bescud(den) te bedingen te wynne(n) te/
verliese(n) Componen(di) quitan(ciam) dan(di) necno(n) cete(r)aq(ue)/
Promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) berc burg(imagistro)/
roelants langrode febr(uarii) penul(tima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt