SAL7372, Act: R°261.1 (556 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°261.1  
Act
Date: 1479-02-27

Transcription

2019-08-06 by xavier delacourt
It(em) henrick zelkart in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van hee(re)n ja(n)ne van langrode admi(ni)strate(ur)/
des godsh(uys) van vlierbeke de moelen desselfs godsh(uys) gelege(n)/
te beetse met allen den toebehoirte(n) Te houden en(de) te/
hebben van eend(er) maent nae kersdach lestleden eene(n)/
t(er)mijn van sesse jae(re)n lang due(re)nde Elcx jaers dae(re)nbinne(n)/
om en(de) voe(r) sessentwintich mudd(en) corens der maten/
van loeven(en) diest alsulcx als de selve moelen jaerlijcx/
wynne(n) sal half te kersmisse ende half s(in)[t] jansmisse/
bap(tis)[te(n)] te betalen den voirs(creven) godsh(uys) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorweerde(n) dat de voirs(creven) molde(r) de/
voirs(creven) moelen hebben ende jaerlicx houden sal op/
sijne(n) last van allen rue(re)nden wercke sond(er) vand(en) moele(n)boeme/
en(de) vand(en) steene en(de) oic vand(en) stijpere al sonder argelist/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) molde(r) zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde i de huysinge vander moelen sal moeten/
houde(n) in goeden state vand(er) underster rijkelen nederweert/
het en wa(r)e dat den muer ter zijden vand(en) watere/
uutvlote dair inne en soude de molde(r) niet gehoude(n)/
sijn al sonder argelist It(em) want de voirs(creven) h(er) jan/
den voirs(creven) moelen alsnu doet repare(re)n soe heeft/
de voirs(creven) molde(r) overgegeve(n) en(de) geconsenteert dat/
als dien gemaect en(de) gerepareert sal zijn dat dien/
worde gevisenteert en(de) getaxeert bij gorde bubbele(re)/
als moelenslege(r) en(de) dat hij d(air)af claernisse doe/
voir scepen(en) van loeven(en) om ind(er) selv(er) scepen(en) reg(ist)re/
bescreve(n) te werde(n) en(de) heeft gelooft de voirs(creven) molde(r)/
den molde(r) den voirs(creven) moelen te late(n) te zijnen/
afsceyden alsoe goet als he(m) dien bij taxacien/
als vo(r)e getaxeert en(de) gelevert sal worde(n) En(de)/
alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) En(de) hier af is borge als/
p(ri)ncipael des voirs(creven) molders gord ty(m)merman f(ilius)/
joh(ann)is Et p(rim)[(us)] cor(am) roelants tybe febr(uarii) penult(ima) #Addendum?! It(em) gord de bubbele(re) heeft geclaert bij zijne(n) eede dat hij met/
henr(icke) van yseren als moelensleg(er) den voirs(creven) moele(n) heeft/
gevisenteert en(de) tgaen(de) werc d(air) toe(n) wae(re)n ii gestelle(n) deen van/
vii spille(n) en(de) dand(er) van vi getaxeert op vijfthien r(insch) guld(en)/
te twintich stuv(er)s tstuc cor(am) berct moele(n) julii xiiii a(nn)[o] lxxix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt