SAL7372, Act: R°271.1 (576 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°271.1  
Act
Date: 1479-03-10

Transcription

2019-08-19 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen (et)c(etera) dat/
jan fyen heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)t(eyt)/
gegeve(n) janne [goedertoys ja(n)ne] van ost en(de) willem(me) van leefdale aut Alle en(de) yeg(ewelke)/
zijn sake(n) questien ende geschille(n) als hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft/
namaels hebbe(n) sele(n) moege(n) Alle zijn jairguld(en) sculd(en) opcomi(n)g(en)/
en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck ende omber(uerlijck) Te v(er)ware(n) te mane(n)/
teyssche(n) optebue(re)n en(de) tontfangen in meliori forma/
Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) berct burg(imagistro) tybe/
willemair scab(inis) m(ar)cii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt