SAL7372, Act: R°282.2 (603 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°282.2  
Act
Date: 1479-03-15

Transcription

2019-08-21 by xavier delacourt
It(em) henric keye en(de) katlijne vand(er) stappe(n) sijn wijf in p(rese)ncia/
hebben gelooft ind(ivisim) jorijse keye brued(er) svoirs(creven) henr(ix) die alsoe zij/
meyne(n) hue(r) borge bliven sal aen willem(me) roghe voir eene(n)/
rijder lijftochte(n) ende hem dair voe(r) voir wet taerschot veroblige(re)n/
dat zij he(m) tallen tide(n) tot sijnd(er) manissen alst he(m) gelieft/
volcomelijc en(de) altemale vand(er) selver borchtocht lossen sullen/
en(de) schadeloes ontheffen met allen costen zij wae(re)n va(n) rechte/
oft ande(re) die hij d(air) o(m)me e(n)nichssins soude moege(n) lijden t(am)q(uam)/
ass(ecutu)[m] cor(am) langr(ode) willem(air) m(ar)cii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt