SAL7372, Act: R°282.3-V°282.1 (604 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°282.3-V°282.1  
Act
Date: 1479-03-13

Transcription

2019-08-21 by xavier delacourt
Vand(er) aenspraken die pet(er) beyart scrijnmake(r) gedae(n) heeft/
voir meye(r) en(de) scep(enen) van loeven(en) tot ja(n)nes daneels van seke(re)n/
injurie(n) beyde van woorden en(de) anders die de voirs(creven) ja(n)nes hem/
soe hij dede seggen gedaen soude hebben gelijc hij die oftse/
hem wordden ontkint p(rese)nteert te bewijsen tende(re)nde alsoe/
tot bet(er)nissen van dien Ende want hem die bijden voirs(creven) ja(n)nes
//
wordde(n) geheelic ontkint soe wert de selve pet(er) d(air)op gewese(n)/
tot zijne(n) thoene dair toe hij eene(n) seke(re)n dach nam tot/
welcke(n) dage oft ande(re)n naevolgen(de) dage(n) dair toe dienen(de)/
hij e(n)nige der selver hadde geleyt en(de) d(air)entinde(n) liet metten/
ande(re)n voirt te varen alsoe dat de voirs(creven) ja(n)nes uut(er)lijck/
versocht heeft vand(er) saken quijt gewesen te werde(n) wair/
op de scepen(en) gemaent vand(en) meye(r) gewesen hebben met/
vo(n)nisse waer pet(er) beyaert scrijnmake(r) met sijne(n) thoene niet/
voirt en voe(r) voir dopstaen smeyers ende der scepen(en) dat dan/
de voirs(creven) ja(n)nes vander voirs(creven) aenspraken ongehouden soude/
zijn In sca(m)p(n)[o] m(ar)cii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt