SAL7372, Act: R°288.2-V°288.1 (621 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°288.2-V°288.1  
Act
Date: 1479-03-18

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Naden appointeme(n)te bijde(n) rade vander stat geschiet tusschen/
odilien weduwe goirts wile(n) va(n) rode t(er) eender zijden en(de) heynken(e)/
tyelens te(n) bijzijne va(n) willem(me) va(n) hug(ar)den zijne(n) stiefvader t(er) ande(re)/
aengaen(de) (½) mudde cor(ens) lijfpen(sien) bijde(n) voirs(creven) wile(n) goirde als borge/
henr(ix) wijlen vanden scriecke en(de) henr(ix) zijns soens bekint/
voir scepen(en) va(n) holsbeke ten live desselfs heynkens a(nn)[o]/
lxvi jairlijx te kersmesse vallen(de) en(de) de v(er)lette pachte(n) va(n) vii/
oft viii jare(n) van dien ombetaelt uuytstaen(de) en(de) ynsgelijx va(n)d(en)/
coste(n) ter eender oft t(er) ande(r) zijden geschiet oft oick te(n) v(er)sueke/
vand(en) eene(n) oft ande(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n D(air)af oick zeke(re) vo(n)nisse(n)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) onlanx leden zijn gewese(n)/
Sijn come(n) de selve weduwe ende heynken met willem(me) va(n)/
hug(ar)den voir scepen(en) van loven(e) h(ier)nae bescr(even) kynnen(de) en(de) lijden(de)/
dat zij met malcande(re)n eenswoirden zijn ende v(er)accordeert/
van allen dien ende des dien aencleeft inder manie(re)n h(ier)nae/
volgen(de) yerst dat de voirscr(even) weduwe voe(r) de v(er)lopen/
ombetaelde pachte(n) van dien ten mi(n)sten va(n) vii jare(n) betale(n)/
sal tussche(n) dit en(de) maend(ach) naestcomen(de) seve(n) holl(ansche) g(ulden) te xvi st(uvers)/
tstuck drie pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) te wete(n) voir elcke mudde soe/
dat bijder stat tussche(n) hen geappointeert was xxxii stuv(er)s/
ende d(air)mede vand(en) pachten van dien v(er)schene(n) gestae(n) Voirt/
sal zij tusschen dit ende den selve(n) maendach den voirscr(even)/
heynken(e) tot zijne(n) live loflijck v(er)onderpande(n) met pande(n) te/
holsbeke oft d(air)omtrint geleg(en) tvoirs(creven) half mudde corens/
vallende te kersmesse voirscr(even) en(de) dat te leve(re)n te holsbeke/
voirs(creven) en(de) dat te moege(n) afquiten alst huer gelieft met/
vijf rijders te xxvi stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er)/
en(de) met vollen pachte Oft dat zij bynne(n) den selve(n) tijde
//
he(m) d(air) voe(r) betale(n) sal de selve vijf rijd(er)s inder weerde(n) voirs(creven)/
ende d(air)mede gestaen dwelck van beyden huer best gelieft/
Item dat alle coste(n) ter eender oft ter ande(r) zijden geschiet/
quijt zijn sulle(n) en(de) deen tege(n) dande(r) doot en(de) v(er)smolte(n) Item/
dat heynke(n) die d(er) wed(uwen) den voirs(creven) holsbeecsche(n) br(ieve) slechtelijck/
ov(er)gegeve(n) heeft d(er) selver wed(uwen) oft zijs beg(er)t d(air)af zonder/
zijne(n) cost meer behulps doen sal met hande ende monde/
te leeve(n) cor(am) roelants tybe marcii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt