SAL7372, Act: R°303.1-R°304.1 (654 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°303.1-R°304.1  
Act
Date: 1479-04-01

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
It(em) gielijs van tuydekem zone wijlen jacops wonen(de) te winxele/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft teghen/
roelofve roelofs wonen(de) te loven(e) de goede geleg(en) te winxele en(de)/
te he(re)nt Inden yerste(n) den roggen(en) aert houden(de) vijftalf of boende(r)/
oft d(air)omtrint Te wete(n) een stuck lants houden(de) onderhalf/
dach(mael) gelege(n) aenden coekart inde prochie van he(re)nt reeng(egenoten)/
op deen zijde en(de) de goede lodewijx roelofs op dande(r) zijde/
It(em) (½) boender lants gelege(n) opt p(er)reken tussche(n) de goede/
gielijs van duffle in beyden zijden It(em) onderhalf dach(mael) opden/
den berch reengegenoote gielijs de valke en(de) vranx carbeel/
op dande(re)
It(em) een vierdel lants d(air)neve(n) gelegen tusschen/
de goede jans maes en(de) de halfstrate op dande(re) It(em) (½)/
boende(r) lants geleg(en) opde(n) berch tussche(n) de(n) wech die te/
berchsem w(er)t gaet en(de) jans va(n)den boeme It(em) opde(n) selve(n)/
berch drie dach(mael) naest den goede(n) claus zeg(er)s op deen zijde/
ende henr(ix) vand(en) ryele op dande(re) It(em) noch i dach(mael) op den/
berch voirscr(even) tussche(n) de goede gielijs va(n) duffle op deen/
zijde en(de) claus zeg(er)s op dande(re) It(em) noch i(½) dach(mael) opde(n)/
selve(n) berch tussche(n) de goede wille(m)s van velthem en(de) de halfst(ra)te/
It(em) noch een boend(er) opt p(er)eke(n) tussche(n) de goede gielijs va(n)/
duffle in beyden zijden It(em) op tselve velt noch iii vie(re)d(elen)/
tussche(n) de goede jasp(er)s wasschaert op deen sijde en(de) yden/
verhuelt op dande(re) It(em) noch (½) dach(mael) aldair tussche(n) wille(m)s/
de becke(re) op deen zijde en(de) tvelt acht(er) den hove It(em) noch/
twee stuxken(en) lants opt bijlock gelegen deen d naest den/
goede(n) jans fyen op deen zijde en(de) goessens vand(er) calste(re)n op dande(re)/
Ende dande(re) tussche(n) de goede h(er) coenraerts vand(er) me(re)n ridders/
op deen zijde en(de) jans fyen op dande(re) It(em) een stuxken lants/
gelege(n) onder den berch tussche(n) de goede alijts wed(uwen) symoens uuyte(n)/
lyeme(n)gen en(de) goessens vand(en) calste(re)n Hier nae volcht de storte/
Inden yerste(n) (½) boender lants gelege(n)op dwirot den berthe(m)bosch/
op deen zijde en(de) laur(ijs) van breetsijp op dande(re) It(em) (½) dach(mael)/
op selve velt tussche(n) de kerke va(n) velthe(m) opdeen zijde ende/
jans maes op dande(re) It(em) noch inde(n) calchove(n) belege(n) een boender
//
tussche(n) de goede claus zeg(er)s en(de) jans maes op dande(re) It(em)/
noch inden calchove(n) iii(½) dach(mael) lants tussche(n) jans maes goede/
op deen zijde en(de) jans vander banck op dande(re) It(em) acht(er) de(n)/
hove drie dach(mael) lants naest de(n) goede(n) h(er) coenraerts vander/
me(re)n ridd(er)s voirs(creven) en(de) wille(m)s de belcke(re)? It(em) noch op tselve/
velt een dach(mael) lants naest der halfstrate(n) lant op deen zijde/
en(de) jans crabs goede op dande(re) H(ier)nae volcht de brake Inde(n)/
yerste(n) (½) boender lants gelege(n) op dijsputte tussche(n) de goede claus/
zeg(er)s en(de) mych(iele) boeg(ar)t It(em) noch i dach(mael) lants in twee p(ar)cele(n)/
naest de(n) goede(n) des heylichs gheest op de biest en(de) vranx carbeels/
It(em) noch op tselve velt vijf vie(re)ndele(n) tussche(n) claus zeg(er)s/
goeden in beyden zijden It(em) op tselve velt een dach(mael) lants/
tusschen jans maes goeden op beyde(n) zijden It(em) noch (½) dach(mael)/
lants op tvoirs(creven) velt tussche(n) jans maes op deen zijde en(de)/
de beghijne(n) va(n) arschot op dande(re) It(em) noch xx royden lants/
op tselve velt tussche(n) de goede marien va(n) ijssche en(de)/
alijte(n) haveloes It(em) noch op tselve velt een dach(mael) lants/
gelege(n) naest den goeden d(er) beghijne(n) va(n) arschot en(de) wijlen/
wout(er)s vyncke It(em) op dbroeckvelt i(½) dach(mael) lants tussche(n)/
de goede lod(ewijckx) roelofs op deen zijde en(de) vranx carbeel op dande(re)/
It(em) (½) dach(mael) lants ald(air) ald(air)naest den goeden jans vand(en) boome/
op deen zijde en(de) g(er)truyden van kessele op dande(re) It(em) noch/
vijf vierdel lants gelegen int veldeken acht(er) den royen hof/
tusschen de goede henr(ix) de rijcke op den twee zijden It(em) noch/
drie vie(re)ndeele lants tussche(n) de goede he(re)n coenraerts vander/
me(re)n op dande(r) deen zijde en(de) jans maes op dande(r) zijde/
It(em) noch (½) dach(mael) lants gelege(n) ald(air) tussche(n) de goede des/
heylichs gheest va(n) loven(e) op deen zijde en(de) jans carbeels op/
dande(re) It(em) op den berch drie vie(re)ndeel lants tussche(n) der/
halfstrate(n) op deen zijde en(de) d(er) beghijne(n) va(n) arschot op dande(re)/
It(em) noch drie vie(re)ndeele lants opde(n) berch tussche(n) he(re)n co(n)raerts/
vand(er) me(re)n op deen zijde en(de) de halfstrat op dande(r) zijde/
It(em) noch iii vie(re)nd(eelen) ald(air) tussche(n) jans vande(n) boome goede op/
deen zijde en(de) de plattij(n)make(r) va(n) loven(e) op dande(re) It(em) (½) dach(mael)
//
lants gelegen ald(air) tussche(n) de goede d(er) halfstrate(n) op deen zijde/
ende claus seg(er)s op dande(re) It(em) (½) dach(mael) lants gelege(n) tussche(n)/
de goede willems va(n) velthem op deen zijde en(de) wille(m)s de/
becke(re) op dande(re) It(em) noch i(½) dach(mael) lants gelege(n) opde(n) berch/
tussche(n) de goede gielijs de valke op deen zijde en(de) vranx/
carbeel op dande(re) Te houden te hebben ende te wynne(n) van/
halfm(er)te lestlede(n) eene(n) termijn van twelf jae(re)n lanck v(er)volgen(de)/
Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vie(re)ntwintich mudden rox goet/
en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loven(e) met wa(n)ne en(de) met vlogelen/
wel bereyt alle jae(re) ts(int) andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) te/
loven(e) te leve(re)n ten huyse des voirs(creven) des voirs(creven) roelofs quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede sal/
houde(n) wynne(n) w(er)ven en(de) meste(n) wel en(de) loflijck den voirs(creven) t(er)mij(n)/
due(re)nde gelijck reengegenote(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die laten/
gelijck hijse vant tsijne(n) ae(n)come(n) en(de) soe wa(n)neer de voirscr(even)/
wy(n)ne den voirs(creven) roelofve core(n) oft hout bringt sal de voirs(creven)/
roelof hem den montcost geve(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den/
voirs(creven) jairlijx te loven(e) leve(re)n twintich wisse(n) houts gelijck de/
voirs(creven) roelof hem die bewijsen sal omtrint sijne(n) hove te thuydek(em)/
inde prochie va(n) he(re)nt oft wynxele gelege(n) Item sal de voirs(creven)/
wynne alle de weghe grechte(n) beken en(de) wat(er)leyden omtrint den/
voirs(creven) goeden houden vegen en(de) ruyme(n) wel en(de) loflijck zijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijn langt due(re)nde en(de) des sal hij hebbe(n) den afval/
van heggen en(de) hagen en(de) de goede d(air)mede v(er)maken Ende/
alle dese vorweerden (et)c(etera) Hier af zijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n)/
ind(ivisim) cornelijs lonijs wonen(de) te berthem en(de) henrick van/
thuydekem brueder des voirs(creven) wynne(n) Et p(ri)m(us) cor(am) roelants/
willemair ap(ri)lis p(ri)ma
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt