SAL7372, Act: R°313.4-V°313.1 (670 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°313.4-V°313.1  
Act
Date: 1479-04-10

Transcription

2020-03-18 by xavier delacourt
Item gheert vande(n) dale en(de) jouffr(ouwe) marie va(n) grymb(er)ghen geh(eeten)/
van aa zijn wijf die bij joese vanden eechoute alhier inder stat/
beclaecht zijn voe(r) de so(m)me va(n) iiii[m] r(insch) guld(en) zoe zij dat beky(n)nen/
ende voe(r) de selve clachte in hachte(n) gestelt hebben geloeft ten/
naesten dage va(n) rechte dairtoe dienen(de) in rechte tegen de(n) selve(n)/
joese te compare(re)n ende trecht te v(er)wachten totten ynde uuyt/
het zij met declinatorien p(er)emptorien dilatorien oft anders also nae/
recht behoire(n) sal d(air) voe(r) verbinden(de) en(de) met effecte v(er)oblige(re)nde hen/
selve(n) en(de) alle hue(r) goede ber(uerlic) en(de) omber(uerlic) wair zijn gelege(n) zij(n) oft/
hoese genoempt moege(n) wesen in mel(iori) forma Ende oft h(ier)/
inne gebreck viele soe heeft hubr(echt) de ruyssche op he(m) ende/
alle zijn goede beruerlijck ende omberuerlijck [gelooft] dat te voldoene/
en(de) dair voe(r) inne te stane Et co(n)iuges promiseru(n)t eu(m) exin(de)
//
Ende oick vander borchtocht voir hemn gedaen aengaen(de)/
twee hond(er)t crone(n) die m(er)ten vanden hecke de(n) gehuyssce(n)/
eysschen(de) es cor(am) langrode tybe aprilis x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt