SAL7372, Act: R°319.2 (683 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°319.2  
Act
Date: 1479-04-19

Transcription

2019-11-08 by xavier delacourt
It(em) de voirscr(even) gielijs vander h(er)strate(n) renu(n)c(ians) en(de) h(ier)inne v(er)vaen(de)/
en(de) op hem nemen(de) de voirs(creven) zijn weerdynne nu int craem/
liggen(de) dat zij bynne(n) zesse weke(n) tgelijcke doe(n) sal heeft/
gekint en(de) gelijdt dat de selve arndt hem en(de) zijne(n) wive/
volcome(n) rekeni(n)ge bescheyt bewijs ende voldoeni(n)ghe/
heeft gedae(n) van allen den regime(n)te hanteringe(n) bewinde/
heffen en(de) legge(n) dat de selve arnt e(n)nichssins tot des(er) dage/
toe gehadt oft gedae(n) mach hebbe(n) vand(er) selver sijnd(er) suster/
oft e(n)nige(n) goeden pachte(n) oft rinte(n) voirs(creven) gebleve(n) van heu(re)r/
beider vader oft anders in wat manie(re)n dat zij Scelden(de)/
d(air)af volcomelijc quite den selve(n) arnde sijn goede hoir/
en(de) erfg(ename) p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare) erga/
quoscu(m)q(ue) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt