SAL7372, Act: R°322.3 (687 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°322.3  
Act
Date: 1479-04-20

Transcription

2019-11-05 by xavier delacourt
It(em) gheert de vleminck als p(ro)cur(eur) joes vand(en) eechoute ter/
eend(er) en(de) gheert vand(en) dale ende jouffr(ouwe) marie van/
grymberge(n) geheete(n) van aa zijn wijf ter ande(r) zijde(n) hebben/
den dach van rechte op heden dienen(de) voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loeven(e) verstelt geco(n)tinueert en(de) verlingt tot van/
in dondersdage naestcomen(de) over xiiii nachte(n) om alsdan/
te diene(n) in ald(er) vuege(n) ende manie(re)n ende den selven/
rechte caucie en(de) wesen(e) hij op heden gedient soude/
hebben en(de) alt(oes) bij wille en(de) consente van hubrechte de/
ruyssche die borge bleve(n) was en(de) noch is des voirs(creven) g(eer)ts/
en(de) zijnre huysvrouwe(n) Et duo p(ri)mi roelants lang(rode) ap(ri)l(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt