SAL7372, Act: R°335.1 (726 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°335.1  
Act
Date: 1479-05-03

Transcription

2019-12-09 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) doen cont dat lijsbeth vander bueken/
weduwe vranx wilen vanden ve(re) cu(m) tuto(r)e robbeert huere/
zone henrick duc lijsbeth vande(n) ve(re) zijn weerdy(n)ne henr(ick) de/
hoeymake(re) marie vande(n) ve(re) zijn weerdynne en(de) m(ar)griete/
vande(n) ve(re) weduwe henr(icx) wile(n) ydelette(n) hebben gekint/
ende gelijdt dat alsulke(n) vii halste(r) cor(ens) als gevalle(n) zij(n) en(de)/
ombetaelt uuytstae(n) vand(en) halste(r) cor(ens) erflijck d(air)inne de voirs(creven)/
p(er)sone op heden mychiele va(n) guetrode gegoet en(de) gevesticht/
hebbe(n) en(de) dwelck zij hadden op eene(n) bog(ar)t wile(n) jans corduaens/
nu henr(icx) corduaens geheete(n) vander hulst gelege(n) te binckem/
t(er) plaetse(n) geheete(n) hoebrugge de(n) voirs(creven) mychiele toebehoiren(de)/
en(de) sculdich zijn te volgen mits dat zij he(m) die pachte(n)/
puerlijck geont en(de) geg(even) hebbe(n) he(m) mits dien de selve v(er)lope(n)/
pachte(n) transporte(re)nde Ende mechtich mak(en) zond(er) wed(er)coope(n)/
die op te heffen te bue(re)n te ontfange(n) d(air) voe(r) te pande(n) te/
dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doe(n) legge(n) te wynne(n) te v(er)liese(n)/
Ende voirtane g(ene)ralijck en(de) spe(ci)alijck (et)c(etera) Promitt(entes) rat(um)/
cor(am) berct burg(imagistr)[o] langrode tybe scab(inis) maii iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt