SAL7372, Act: R°359.1 (769 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°359.1  
Act
Date: 1479-05-19

Transcription

2020-01-15 by xavier delacourt
Item arnt van yse(r) d(er) stat werckman heeft geloeft h(er)en/
gielise meest(er) va(n) emelemo(n)t en(de) thielma(n)ne meest(er) va(n) velpe/
inden name vand(en) godshuyse van vyler te volwercken(e)/
alle alsulke(n) werck van sloten en(de) and(er)ssins dienen(de) totte(n)/
godsh(uys) voirscr(even) en(de) den hove va(n) emelmo(n)t als de voirs(creven)/
arnt ae(n)genome(n) heeft te maken(e) en(de) d(air)af hij eensdeels/
werck gelev(er)t heeft en(de) al tussche(n) dit en(de) xiiii nacht/
nae tsint jansmesse naestcomen(de) Insgelijx hebbe(n) geloeft/
de voirs(creven) he(re)n renu(n)c(iantes) te v(er)nueg(en) den voirs(creven) arnde va(n)/
tsgheens desmen bevi(n)den sal t(er) goeder rekeni(n)gen dat zij/
tachters sulle(n) moege(n) wese(n) cor(am) berct burg(imagist)[o] maii xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt