SAL7372, Act: R°362.4-V°362.1 (779 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°362.4-V°362.1  
Act
Date: 1479-05-28

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
It(em) merten vanden berghe geheeten pauwels in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van hee(re)n janne/
van langrode priest(er) administrate(ur) sgodshuys van vliederbeke/
van wege(n) desselfs de helicht vand(er) grooter en(de) cleynder thienden/
soe verre tvoirs(creven) godsh(uys) die heeft tot cortenaken ende te miskem/
en(de) de voirs(creven) merten die tot nochtoe gehouden heeft Te houden en(de)/
te hebben van s(in)[t] jansmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse/
jae(re)n lang deen dande(r) vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om/
ende voe(r) tsestich r(ynsch) guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc den stuv(er) te/
drie pl(a)c(ken) alle jae(re) deen helicht d(air)af tons(er) liev(er) vrouwe(n) dage
//
lichtmisse en(de) dand(er) helicht ts(in)[t] jans(mis)s[e] bap(tis)[te(n)] te betale(n) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal/
de voirs(creven) merte(n) alle jae(re) bove(n) des voirs(creven) is betalen den p(er)soen en(de) der/
kercken ald(air) twee mudd(en) rocx en(de) twee mudd(en) even(en) sond(er) afslach/
van des voirscr(even) steet It(em) wairt alsoe dat de voirs(creven) wynne/
oft thiendene(re) binne(n) des voirs(creven) t(er)mijne e(n)nige schade lede/
van tempeeste oft gemeyne(n) orloge soe sal m(ijn) hee(re) he(m) d(air)af/
rastoir doen gelijc ande(re) hee(re)n en(de) prelate(n) hue(re)n thiendene(re)n/
boven en(de) beneden doen selen ter estimacie(n) van goeden ma(n)nen/
hen des verstaen(de) ind Ende alle dese vorweerde(n) Inde est/
fideiuss(ores) eius t(am)q(uam) p(ri)ncipal(es) henric[(us)] gesellen Et p(rim)[(us)] cor(am) tybe/
willem(air) maii xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt