SAL7372, Act: R°375.4-V°375.1 (811 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°375.4-V°375.1  
Act
Date: 1479-06-12

Transcription

2020-04-29 by xavier delacourt
It(em) mychael couwens molde(r) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijt/
ontfangen te hebben(e) uuyte(n) handen henr(ix) hanckart secretar(is)/
de pe(n)ni(n)ghe h(ier)nae bescr(even) gedragen(de) xiii(½) r(inssche) gul(den) te tsestich pl(a)c(ken)/
tstuck die henr(ic) truydens van weghen g(er)truyden smolders/
weduwe wout(er)s wijlen vanden bossche int jair lxxvii te/
twee male(n) te weten(e) in october en(de) nove(m)ber onder scepen(en)/
van loven(e) sette in des(er) came(re)n gelijck tregister h(ier)af int ghicht/
boeck uuytwijst ov(er)mids en(de) bij v(er)tute(n) va(n) sulke uuytwi(n)ni(n)g(en)/
als katline va(n) butscho(r)e geh(eten) couwens zij(n) wijf die opde/
selve pe(n)ni(n)ge gevolcht hadde en(de) die uuytgewonne(n) voir/
schout die zij op janne de kersmake(re) geve(re)ficeert heeft gelijck
//
dit tregister in des(er) came(re)n vander daet xix febr(uarii) lxxvii/
uuytwijst geloven(de) vanden selve(n) ontfanghe den selven/
henr(icke) en(de) allen ande(re)n dien dat aengae(n) mach inne te stane/
en(de) wara(n)t te zijne totte(n) rechte Ende h(ier)af is borge des/
voirs(creven) mychiels gerardus de baussele pensionar(is) d(er) stat van/
loven(e) Et p(ri)m(us) Ende de voirs(creven) mych(iel) heeft voirt geloeft de/
voirs(creven) ka(tli)[ne] zij(n) wijf te v(er)vangen(e) dat zij by(n)nen vi weke(n) naestc(omende)/
den voirs(creven) gerarde de voirs(creven) gelofte mede doe(n) sal en(de) heeft/
geloeft de selve mych(iel) binnen jaers naestcomen(de) vand(en) voirscr(even)/
geluefte(n) te ontlasten en(de) zijne voirs(creven) geluefte [wijf] dit oick doen/
gelove(n) cor(am) tybe willem(air) junii xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt