SAL7372, Act: R°381.3 (828 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°381.3  
Act
Date: 1479-06-17

Transcription

2020-02-26 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat jan stockens al(ia)s geheeten/
de beenhouwe(re) woenen(de) te tieldonc heeft geconst(itueert) gesedt/
volcome(n) macht procuracie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) ja(n)ne van ost/
janne van borre willem(me) van schore aut Alle ende/
yeg(ewelcke) zijn saken questien en(de) geschillen die hij alsnu/
uutstaende heeft oft namaels hebben sal moege(n) Alle/
zijn jaerguld(en) sculden opcomi(n)gen en(de) vervallen goede ber(uerlic)/
en(de) onber(uerlic) Te verwae(re)n te manen teysschen op te bue(re)n/
en(de) tontfange(n) d(air) voe(r) te panden te dagen te beleyde(n)/
rasteme(n)te te doen leggen die met rechte texeque(re)n Componen(di)/
quitan(ciam) dan(di) (et)c(etera) in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) emo(n)do roelants subst(ituto) burg(imagistro) roelofs tybe scab(inis) junii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt