SAL7372, Act: R°62.1-V°62.1 (159 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°62.1-V°62.1  
Act
Date: 1478-08-28

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
It(em) henr(ic) metten ghelde in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint/
dat hij genome(n) heeft van m(ijn) vr(ouwe) des godsh(uys) vand(er) banc/
voirs(creven) mette(n) co(n)vente en(de) vand(en) mo(m)boe(re)n desselfs godsh(uys) de/
goede h(ier) nae bescreve(n) houden(de) omtrint nege(n) en(de) een half/
boende(re)n en(de) xxv roeden lants gelege(n) inde prochie van/
leefdale alsoe als meest(er) jan van duysborch die ald(air) te/
houde(n) plach Te houden te hebben en(de) te wynnen va(n) halfm(er)te/
lestleden eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang deen nae/
dande(r) sond(er) middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om/
en(de) voe(r) acht mudd(en) rocx en(de) twee halste(re)n rocx en(de) een halst(er)/
erwete(n) oft tarwe voe(r) de erweten elcx grains goet ende/
payabel cu(m) va(nn)[o] mate en(de) pacht van loeven(en) alle jae(re) sint/
andriesmisse apostels te betalen en(de) ter banc en(de) te loeven(en)/
in des godsh(uys) herberghe op den solde(r) te leve(re)n dairt m(ijn) vrouwe(n)/
gelieven sal des sal henr(ick) oft zijne wynne den montcost hebben/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) henrick jaerlijcx/
betalen sal te gewoenliken tide s(in)[te] remeys bede te leefdale/
in afslage vand(en) voirs(creven) pachte alsoe in tijts dat m(ijn) vrouwe(n)/
noch den godsh(uys) d(air) bij gheene schade en geschiede Want/
oft d(air) schade bij geschiede soe soude henr(ick) die sculdich/
zijn en(de) moete(n) drage(n) It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) henr(ick)/
de landen voirs(creven) ho lande houden wynne(n) [en(de)] werve(n) en(de) mesten/
sal wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) boven en(de) benede(n) en(de)/
die binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne wel en(de) loflijc twee werven/
overmesten en(de) binne(n) den lesten drie jae(re)n en sal hij die/
niet moege(n) hoervruchten mair sal die laten te zijne(n)/
afsceyde(n) gelijc hij die ae(n)veerde te zijne(n) aencomen/
Te weten(e) ierst ix dach(mael) lants gelege(n) opt kerssele(re)nvelt/
tussche(n) de sgodsh(uys) van haflighe(m) op deen zijde en(de) de goede/
sgodsh(uys) vand(er) banck op dande(r) besaeyt met rogghe It(em)/
vie(r) boende(re)n lants stortten eens o(m)me gedaen gelege(n) opten/
blanckaert boven blanckaerts bloc tusschen de goede der/
hee(re)n van haflighem op deene de goede henr(ix) mette(n) gelde/
en(de) d(er) kinde(re)n pipenpoy op dande(r) stuk en(de) tot op de/
vuersche herstrate It(em) een half boend(er) lants storten eens/
o(m)me gedaen acht(er) de wyege tussche(n) de goede der kinde(re)n/
pypenpoy in beyden zijden It(em) noch vi dach(mael) lants stortten/
eens o(m)me gedae(n) gelege(n) opt boschveld tusschen de goede/
der hee(re)n van haflighem op deen zijde en(de) de goede des
//
voirs(creven) godsh(uys) vand(er) banck op dande(re) It(em) vijf vierdel lants/
braken geheel gelege(n) op douwevelt geheete(n) den bieliepoel/
tussche(n) de goede van haflige(m) op deene en(de) de goede der sielmesse(n)/
van leefdale op dande(re) It(em) een dach(mael) lants braken geheel/
gelege(n) opte(n) moelenwech tussche(n) willem pols lant in beyden/
zijden It(em) noch een bloc lants houden(de) omtrint drie dachmale(n)/
geheeten den blanckaert tussche(n) de goede der hee(re)n va(n) hafligem/
op deene en(de) de goede meester jans van duysborch op dande(re)/
en(de) dat es nu driesch Ende alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am)/
eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt