SAL7372, Act: R°98.1 (243 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°98.1  
Act
Date: 1478-10-08

Transcription

2020-02-29 by xavier delacourt
It(em) jonch(e)r(e) anthonijs hee(re) van marbaix voir hem ende inden/
name van vrouwe jehanne(n) van rotselaer zijnd(er) vrouwe moed(er)/
weduwe hee(re)n jans wile(n) van marbaix ridders welcke zijne/
vrouwe moed(er) hij tot des nae bescr(even) is gelooft heeft te vervange(n)/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat jouffr(ouwe) katlijne van/
grymberghen natuerlike dochter hee(re)n willems wilen van/
grymberghen hee(re) tot assche proofsts van loeven(e) hem volcomelijc/
ende wale vernuecht heeft ende betaelt van alsulcken/
pontpe(n)ningen als bij tijden wilen hee(re)n jans hee(re)n va(n) marbaix/
vaders des voirs(creven) jonckh(e)r(e) anth(onijs) verschene(n) zijn int verhandele(n) van/
eend(er) erfrinte(n) van sessendertich rijders die de voirs(creven) wilen her/
wille(m) der voirs(creven) jouff(rouwen) katlijne(n) zijnd(er) natuerliker dochter ov(er)gegoet/
en(de) bevesticht heeft met scepen(en) brieven van loeven(e) vander/
daet xiiii[c] nege(n)envijftich nove(m)br(is) xxiii op de goede van/
wynghe Bekinnen(de) hem de voirs(creven) jonch(e)r(e) anthonijs Bekinnen(de)/
hem de voirs(creven) jonch(e)r(e) anthonijs vand(en) voirs(creven) pontpe(n)ningen der voirs(creven)/
rinte(n) van xxxvi rijders opde voirs(creven) goede van wynghe volcomel(ijc)/
vernuecht te zijne Geloven(de) de voirs(creven) jonch(e)r(e) anthonijs der voirs(creven)/
jouffr(ouwen) katlijne(n) en(de) hue(re)n nacomelinge(n) vand(en) pontpe(n)ningen verschene(n)/
int verhandele(n) der voirs(creven) rinte(n) ne(m)mermeer aen te spreken te/
vexeren noch te moyen in gheene(n) rechte gheestelijc noch weerlijc/
Mair van des(er) kennissen en(de) quita(n)cien tegen eene(n) yegelijken/
inne te staen(e) te verantwerden en(de) recht warant te zijne en(de)/
te bliven tot ewigen dagen alsoe dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne/
en(de) hue(r) nacomelinge(n) besitters der voirs(creven) rinten sullen zijn en(de)/
blive(n) vand(en) verhandele(n) der voirs(creven) rinten van pontpe(n)ninghen/
onbelast geloven(de) voirt de voirs(creven) jonch(e)r(e) anth(onijs) der voirs(creven)/
jouffr(ouwen) katlijne(n) oft zij in tiden toecomen(de) om de voirs(creven) pontpe(n)ning(en)/
met rechte gepraemt werde en(de) zij huer met rechte weren(de)/
en(de) den voirs(creven) jonch(e)r(e) anth(onijse) d(air) toe geroepen met vo(n)nisse verlore/
alsoe dat zij die pontpe(n)ninge(n) noch eens betale(n) moeste huer in/
dien gevalle op te legge(n) en(de) te betalen vijfenviertich ryns/
gul(den) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc die hij d(air) voe(r) ontfange(n) heeft met/
alle(n) coste(n) die int vervolge(n) van dien gebue(re)n mochte(n) zij wae(re)n van/
rechte oft ande(re) cor(am) berghen tybe oct(obris) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt