SAL7372, Akte: V°133.1 (333 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°133.1  
Act
Datum: 1478-11-19

Transcriptie

2018-12-14 door xavier delacourt
It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) g(er)truyt de moeder meest(er) pet(er) hue(r) sone remi(n)cx/
als voe(r) gord vand(en) berghe en(de) jouffr(ouwe) g(er)truyt zijn wijf hebben gelooft/
en(de) in gestadigher vorweerden overgegeve(n) onbesundert onversceyden/
ende elc voir al den voirs(creven) ja(n)ne van cugge(n)bosch sijnen wive ende/
kinde(re)n dat zij binne(n) twee jae(re)n naestcomen(de) wel volcomelijc en(de)/
altemale de voirs(creven) goede lossen sullen ende quiten van alsulcken/
tweelf ende eene(n) halve(n) rijders erflijc als dair voe(r) de voirs(creven) goede/
tonderpande gesedt zijn oft te laste moege(n) staen en(de) dair voe(r) die/
voirtijts geypothiceert zijn geloven(de) voirt dat zij alsdan oic de voirs(creven)/
goede geheelijc en(de) altemale lossen sullen van alsulcken vijf ryns/
guld(en) erflijc en(de) voirts van allen chijsen en(de) rinte(n) diemen bevinden/
mochte e(n)nichssins uute(n) voirs(creven) goeden gaen(de) oft dair mede oft voe(r)/
die belast moegen zijn Uutgenomen de voirs(creven) vijfthien stuv(er)s outs/
chijs dair op die goede gelijc vo(r)e gewarandeert zijn geloven(de)/
voirt oft de voirs(creven) jan sijn wijf en(de) kinde(re)n oft oic de voirs(creven) goede/
in e(n)nigen tide toecomen(de) gepraemt werdden oft beschadicht voir/
e(n)nighe rinte(n) oft chijsen uuten voirs(creven) goeden gaende oft dair voe(r)/
die verbonden staen voirder dan voir die voirs(creven) vijfthien stuvers/
outs chijs hem dat tot zijnd(er) manissen met alle(n) costen die zij/
oft zijne [huere] voirs(creven) goede dair voe(r) hadden moete(n) oft souden moegen lijden/
te betalen alsoe wel costen en(de) lasten van rechte als ande(re) eisd(em)
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt