SAL7372, Act: V°147.1 (366 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°147.1  
Act
Date: 1478-12-03

Transcription

2019-02-22 by xavier delacourt
Want marie sangwijns wed(uwe) jans wilen motten die uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) van deylinge(n) vand(er)/
daet xiiii[c] lxxiiii januar(ii) xxiii heeft en(de) houden(de) is huer/
leefdage lang tweelf mudd(en) corens de sesse tarwe(n) en(de) de/
sesse weyssinc en(de) een sister raepsaets jaerlijcx s(in)[t] andr(iess)[e]/
ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(en) te leve(re)n Aen en(de) op een/
hoff met huysen hove(n) schue(re)n stallen winnen(de) landen bosschen/
beemden eussele(n) en(de)e ande(re)n toebehoirte(n) gelegen te meylhem/
en(de) dair omtrint ja(n)ne motten der voirs(creven) marien sone in/
deyling(en) gevallen hem oft den bring(er) ons(er) br(ieve) gescr(even) aen den/
meye(r) van meylhem heeft doen leve(re)n alle de voirs(creven) goede mette(n)/
haeflike(n) goeden d(air) op zijnde en(de) den voirs(creven) ja(n)ne motte(n) hue(re)n sone/
zijne(n) wive en(de) reyne(re)n motten desselfs jans oom wynne vand(en)/
voirs(creven) goeden zijne(n) wive kinde(re)n en(de) alle ande(re) hande aende/
voirs(creven) goede hebben(de) dach van rechte bescheyde(n) alh(ier) inde banc/
voir meye(r) en(de) scep(enen) Tot welcken dage noch oic op heden als/
ten verstreken(en) dage van rechte de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niemant/
anders comen en zijn der voirs(creven) wed(uw)[en] trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben de he(re)n scep(enen) van loev(en) ter manissen smeyers gewesen/
voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte/
tyebauts steenweechs d(er) stad bode de voirs(creven) leveringe en(de) dachbesceydinge/
geschiet te zijne datme(n) de voirs(creven) wed(uw)[en] vand(en) voirs(creven) goeden/
houden sal inde macht van hue(re)n scep(enen) brieve(n) en(de) leveringe(n) voirs(creven)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n) is In sca(m)p(n)[o] p(rese)ntib(us) om(n)ib(us)/
scab(inis) de(m)pto lyeming(en) decembr(is) iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt