SAL7372, Act: V°147.2-R°148.1 (368 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°147.2-R°148.1  
Act
Date: 1478-12-03

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Want gielijs zoeten die uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) come(n) en(de) geleyt es tot alle(n) den goeden beyde have/
en(de) erve g(er)truyden vanden driessche dochter arnts hem met/
andriese va(n) voshem vorste(r) alle de selve goede heeft doe(n)/
leve(re)n en(de) dach va(n) rechte doe(n) besceyden der selv(er) g(er)trud(en)/
oft zij tegen de selven leveringe yet hadde wille(n) allige(re)n/
Tot welke(n) dage zij noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) en is/
gecompareert den voirs(creven) gielise trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers gewese(n)/
voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n)/
dexploit ende dach bescheydinge geschiet te zijne en(de)/
dat bij rappoirte des voirscr(even) andries van voshem
//
datmen den voirscr(even) geleydden vanden voirscr(even) goede(n) houde(n)/
soude inde macht van zijnen beleyde alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) is in scampno p(rese)ntibus om(n)ibus scabinis/
dempt(o) lyemi(n)gen decembr(is) iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt