SAL7372, Act: V°149.3 (373 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°149.3  
Act
Date: 1478-12-04

Transcription

2021-02-12 by xavier delacourt
It(em) is vorweerde en(de) hebben de voirs(creven) vercoepers den voirs(creven) pete(re)n/
overgegeve(n) dat he(m) en(de) den voirs(creven) huyse volge(n) sal al dat/
van houtwercke aende venste(re)n en(de) opden vloer beneden is/
als scermsele(n) amarise(n) tafele(n) en(de) anders uutgenome(n) den/
twee tafelen die staen ende behoe(re)n inde came(re) naest den/
yngel Desgelijcx sal oic den voirs(creven) pete(re)n volge(n) de/
wyntercoetse alsoe dien steet en(de) gemaect is inde acht(er)ste/
nedercame(re) ende dit al ov(er)mits thien pet(er)s te liiii pl(a)c(ken)/
tstuc die de voirs(creven) pet(er) den voirs(creven) diericke gelooft heeft/
te betalen binne(n) sesse weken naestcomen(de) als verreycte/
schout Met condicie(n) oft den voirs(creven) pete(re)n de voirs(creven) goede bij/
yeman(de) ontquete(n) werde(n) ende vernardert dat dan den/
voirs(creven) huysraet den voirs(creven) diericke volge(n) sal en(de) in dien/
gevalle sal de voirs(creven) pet(er) de voirs(creven) x pet(er)s te betale(n) ongehoude(n)/
zijn d(er) voirs(creven) gelofte(n) niet tegenstaen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt