SAL7372, Act: V°153.3 (374 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°153.3  
Act
Date: 1478-12-09

Transcription

2019-02-24 by xavier delacourt
It(em) henr(ic) vand(er) horst henr(ic) van nyvele als mo(m)boirs en(de) p(ro)viseurs/
der taflen des heylig(en) gheest van sinte mychiels te loeven(en)/
en(de) henr(ic) steyman als clerc d(er) selver taflen in p(rese)ncia hebben/
gekint en(de) gelijdt inden name vand(er) selver taflen dat hen/
afgeleecht en(de) gequijt sijn met gereeden pe(n)ningen bij ja(n)ne/
van couthem sone jans alsulcke vijf en(de) een half mudd(en)/
cor(ens) erfspachts als zij [inden name der voirs(creven) taflen] heffen(de) zijn op seke(re) goede geheeten/
thoff ter braken gelege(n) inde prochie van libbeke in div(er)sen/
plaetsen en(de) stucken Scelden(de) den selven janne van/
couthem zijn voirs(creven) goede en(de) onderpande en(de) alle ande(re) vand(en)/
selven v(½) mudd(en) corens erfspachts volcomelijc quite geloven(de)/
d(air) af tege(n) eene(n)yegelike(n) inne te staen(e) en(de) warant te/
zijne tot ewegen dagen geloven(de) voirts den selve(n) ja(n)ne/
altijt tsijnder cost en(de) manissen hier af voirder vestich(eit) te/
doen(e) voe(r) hoff en(de) hee(re) dair dat behoe(re)n sal en(de) sculd(ich) sal/
zijn te geschien(e) prout cor(am) berge(n) tybe dece(m)br(is) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt