SAL7372, Act: V°154.3-R°155.1 (376 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°154.3-R°155.1  
Act
Date: 1478-12-11

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Vand(en) questie(n) en(de) geschillen die sijn tussche(n) janne schoenens als/
geleyt totte(n) goeden h(er)mans wynckens geheete(n) vand(er) ramen
//
en(de) hermans sijns soens en(de) opde selve goede gevolcht heeft met/
rechte ter eend(er) zijden en(de) pete(re)n van hoelst behuwede sone svoirs(creven)/
hermans des vaders en(de) swag(er) des voirs(creven) hermans des soens om/
seke(re) div(er)se costen en(de) lasten van beleyde levering(en) ende ande(re)n/
die de voirs(creven) jan schoenens soe hij seecht geleden heeft int/
vervolch opde voirs(creven) goede vand(en) vader en(de) sone en(de) des d(air)/
aen cleeft d(air) af hij richtinge begheert en(de) inde welcke/
soe de selve jan die eyscht de voirs(creven) vad(er) en(de) sone noch hue(r)/
goede nae recht niet gehouden en zijn soe de voirs(creven) pet(er)/
meynt Hebben hen de voirs(creven) p(ar)tie(n) gesubmitteert en(de) verbonde(n)/
in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) jan in/
henr(icke) vasont en(de) de voirs(creven) peter in henr(icke) hanckaert secretar(is) der/
stad van loeven(en) in sulcker wijs dat de voirs(creven) segge(re)n overneme(n)/
sulle(n) de scriftue(re)n vand(en) selven costen en(de) dwederlegge(n) en(de) de/
diminucie(n) replik(en) en(de) duplike(n) d(air) op gedaen en(de) overgeg(even) en(de)/
die visite(re)n en(de) hue(r) uutsprake d(air) af eendrechtelijc doen binne(n)/
xiiii nachte(n) naestcomen(de) En(de) oft zij van e(n)nigen pointe(n) oft ar(tieke)[len]/
niet en conste(n) veraccorde(re)n sullen zij in dien gevalle die/
bringe(n) bijder stad om d(air)af te hebben dbeslicht nae recht P(ro)mitt(entes)/
rat(um) cor(am) tybe willem(air) dece(m)br(is) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt