SAL7372, Act: V°157.2-R°158.1 (384 of 843)
Search Act
previous | next
Act V°157.2-R°158.1  
Act
Date: 1478-12-12

Transcription

2019-06-13 by xavier delacourt
Vander aenspraken die anthonijs van loen gedaen heeft/
tot henr(icke) de vos van eene(n) bogarde gelege(n) acht(er) desselfs/
henr(ix) woeni(n)ghe [vacat]/
den welcke(n) de selve henric gecocht hadde tege(n) lijsbette(n)/
van scaffene(n) en(de) hue(re)n man en(de) de voirs(creven) anthonijs hem/
meynde te ontquite(n) van naerderscapen seggen(de) en(de) p(rese)nte(re)nde/
te bewijsen dat hij maech wae(r) ende bestont den voirs(creven)/
vercoope(re)n naerde(r) dan de voirs(creven) henr(ic) de vos coepe(r) en(de) dat/
hij in tijts en(de) ure(n) gout en(de) silver onder de wet hadde/
gesedt totter voirs(creven) naerderscap behoef en(de) gep(rese)nteert te voldoen(e)/
al des totter naerderscap behoirde en(de) de conde behoirlijc gedae(n)/
conclude(re)nde d(air)o(m)me wair hij dat const gedoen dat hem/
de voirs(creven) goede van naerderscape(n) volge(n) souden en(de) sculdich/
wae(re)n te volge(n) Dair tegen de voirs(creven) henr(ic) hem verantwerden(de)/
dede segge(n) bekinnen(de) genoech den voirs(creven) anth(onijse) der voirs(creven) goede(n)/
naerd(er) zijnde dan hij insgelijcx tsette(n) vand(en) voirs(creven) pe(n)ning(en)/
in tijts ende ure(n) metter p(rese)ntacien van voldoene en(de) der/
conden Mair want hij den selve(n) anthonijse alse hij die/
goede begheerde te vernaerde(re)n des omtrint anderhalf jaer/
leden mocht sijn die naerderscap hadde bekint Bij alsoe/
hij dade van zijnd(er) sijden des der rechtv(er)diger naerderscap/
toebehoirde gelijc hij dat p(rese)nteerde te bewijsen en(de) men niet/
bevi(n)den en soude dat de selve anth(onijs) dien acht(er)volgen(de)/
zijn volle pe(n)ninge metter sonne(n) onder de wet oft soe dat/
behoirde hadde gestelt oft oic dat die ald(air) alnoch int/
geheele stonden hoe wel den tijt dus lange wae(r) verstreke(n)/
Soe hoepte hij der aenspraken ongehouden te sijne en(de)/
dat anth(onijs) met sijnder naerderscap nu verdoolt ware/
Dair tegen anthonijs replice(re)nde dede segge(n) dat hem dat/
verantwerden gheen onstade sculdich en wae(r) te doen(e) want/
hij tot nochtoe niet en hadde geweten hoe vele dat de/
rechtverdige come(n)scap hadde gedrage(n) bij dien dat coope(r)
//
en(de) vercoope(r) hen alnoch d(air)af niet en hadden behoirlic verclaert/
Op dwelc henr(ic) duplice(re)nde dede segge(n) want alle diligen(cien)/
om d(air) toe te come(n) stont inden selven anth(onijse) als aenlegg(er) in des(en)/
en(de) hij dat niet behoirlijc en hadde acht(er)volgt mair dair/
af den tijt hadde laten verstriken lang over de sesse weken/
dat hij d(air)o(m)me tot sijnd(er) conclusien soude come(n) op dwelc/
henr(ic) tot sijne(n) thoene van sijne(n) voirs(creven) vermete gewijst/
sijnde desselfs volcome(n) is wert gewijst dat de voirs(creven)/
anth(onijs) met sijnd(er) naerderscap aen de voirs(creven) goede verdoolt is/
cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) de(m)pto lye(ming)[en] dec(embris) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt