SAL7372, Act: V°162.2-R°163.1 (389 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°162.2-R°163.1  
Act
Date: 1478-12-17

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
Van allen questien ende geschillen die tot des(en) dage toe/
e(n)nichssins uutgestaen moege(n) hebben tusschen ja(n)ne massar/
woenen(de) te laetwijc ter eenre henr(icke) massar sijne(n) brued(er)/
woenen(de) te gemblours ter ande(re) en(de) baudewijne massar/
brued(er) der voirs(creven) gebruede(re)n ter derder zijden hebben/
hen de selve p(ar)tie(n) gesubmitteert ende verbonden inde/
eendrechtige uutsprake van henr(icke) del court woenen(de) te/
aillebrouc pauwelen van aillebrouc willem(me) rogiar van/
bevekem en(de) henr(icke) maha woenen(de) te brocquyt in/
sulcker vuegen dat elcke vand(en) voirs(creven) p(ar)tien den voirs(creven)/
seggers volcome(n) informacie van allen zijnen gebreken/
doen en(de) geven sal met monde oft geschrifte alsoe elcker/
p(ar)tie(n) best gelieve(n) sal binne(n) xiiii nachte(n) naestcomende/
Welcke seggers de informacie(n) en(de) gebreken overhebben(de)/
die visite(re)n sullen en(de) ofts behoeft voirder informacie neme(n)/
van thoenisse visitacie van brieve(n) ende anders binne(n) xiiii/
nacht vervolgen(de) Ende d(air)entinde(n) sullen de selve/
seggers hue(r) eendrechtige uutsprake doen op dat zij des/
eens zijn binne(n) xiiii nachten d(air)nae volgen(de) oft binne(n)/
den selven tide eendrechtelijc nemen eenen overman
//
ende hem overgeve(n) alle informacie(n) en(de) thoeniss(en) bij hen/
gehadt en(de) genome(n) die naevolgen(de) den selven als overman/
zijne uutsprake d(air)af doen sal binne(n) xiiii nacht dan dair/
nae volgen(de) Ende oft p(ar)tien segge(r) gebrake dat de ande(re)/
eene(n) geliken in die stad eendrechtelijc sulle(n) moeghen/
nemen Promitt(entes) rat(um) cor(am) roelants tybe dece(m)br(is) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt