SAL7372, Act: V°187.3 (432 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°187.3  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
It(em) p(rim)[o] d(i)c(t)us wil(he)lm[(us)] de daelhe(m) renu(n)c(ians) recog(novit) d(i)c(t)is suis fideiuss(oribus) iii[c] cor(onas) fran(cie) ad/
mo(nicionem) aut p(er)sol(vendas) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] sub (con)d(iti)[o(n)e] (con)sueta q(uod) se pot(erunt) aut ad b(e)n(e)pl(acitu)m de d(i)c(t)a fid(eiussione)/
ac om(n)ib(us) expen(sis) desup(er) fien(dis) iur(i)d(icis) et aliis indemp(nes) (con)s(erva)[re] En(de) voirt dat de selve/
henr(ic) en(de) hubr(echt) sijn bruede(re)n die tande(re)n tide(n) hen en(de) hue(r) goede te laste gestelt/
hebben voir tweelf pet(er)s erflijc gefineert aen janne de wairseghe(re) met/
welcke(n) pe(n)ning(en) transoen des voirs(creven) willems va(n) daelhem huers brued(er)s/
betaelt wort mette(n) selve(n) bekinbr(ieve) sulle(n) moegen verhale(n) en(de) elc/
hue(re)r sal moege(n) verhalen aen den selve(n) hue(re)n brued(er) en(de) alle sijne/
goede alle coste(n) laste(n) int(er)este(n) en(de) schaden die sij oft hue(r) goede uut/
sake(n) vander selver belastinge(n) en(de) veronderpandinge(n) hebbe(n) of lijde(n)/
mochte(n) in e(n)niger manie(re)n het wae(re)n coste(n) en(de) uutleggen va(n) rechte/
oft ande(re) hoedanich die wae(re)n En(de) voirt dat zij en(de) elc hue(re)r talle(n)/
tiden alse zij hen beduchte(n) dat hue(r) brued(er) e(n)nige va(n) zijne(n) goed(e)/
woude vercoope(n) verthie(re)n beco(m)me(re)n oft belaste(n) hen mette(n) selve(n) bekinne/
sulle(n) moege(n) behulpe(n) oft hen en(de) hue(r) goede voirs(creven) van der voirs(creven) belasting(en)/
der tweelf pet(er)s erflijc allessins te lossen en(de) doen ontlaste(n) met/
alle(n) co(m)me(re)n en(de) lasten die zij insgelijcx d(air)aen hadden uutgeleet/
in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer