SAL7372, Act: V°207.3 (468 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°207.3  
Act
Date: 1479-01-26

Transcription

2019-04-30 by xavier delacourt
It(em) henrick va(n) cuyct t(er) eender en(de) h(er) jan boels al(ia)s kempene(re)/
als procur(ator) zijns vaders en(de) jan van ost als p(ro)cur(ator) d(er) chartroise(n)/
va(n) antw(er)pen en(de) e(n)nigen hue(re)n adhe(re)nten t(er) ande(r) zijden hebbe(n)/
dach van thoene(n) genome(n) op va(n) hede(n) in drie weke(n) naestc(omende)/
d(air)toe zij met vo(n)nisse gewese(n) zij(n) in sca(m)pno ja(nua)[rii] xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt