SAL7372, Act: V°210.2 (473 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°210.2  
Act
Date: 1479-01-27

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
It(em) nae dien dat scepen(en) van loven(en) den rade vander stat rapport/
gedae(n) hebbe(n) vander questien die voer hen bedingt es geweest/
tusschen arnde liedens als geleyt nae deser stat recht uuyt/
crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) lijfpen(sien) tot alle(n) den goeden/
onder den ande(re)n jans va(n) quaderebbe van welke(n) br(ieven) hij beg(er)de/
betalinge en(de) bewijssenisse nader stat recht t(er) eender ende/
he(re)n janne va(n) quaderebbe p(ri)este(r) en(de) janne va(n) ost p(ro)cur(ator)s/
des voirs(creven) jans t(er) ande(r) zijden Aldair de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
meynde te gestane nae tenue(re) vande(n) br(ieven) met bewijss(enissen)/
van zeke(re)n leengoede(n) d(air)af de voirs(creven) art hielt de/
contrarie hopen(de) dat dat alsoe niet sculdich en wa(r)e te/
geschien hem des gedragen(de) tot v h ten rechte En(de)/
soe es ten uuyt(er)sten bijden rade vand(er) stat p(ar)tien in/
wed(er)zijden gehoirt geappointeert en(de) uuytgesproke(n) dat/
de wed(er)p(ar)tie va(n) arnde liedens oft de p(ro)cur(ator)s niet gestae(n)/
en sulle(n) met alsulke(n) pande(n) va(n) leene als zij gep(rese)nteert/
hebben den voirs(creven) arnde In (con)s(ilio) januar(ii) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt