SAL7372, Act: V°217.5-R°218.1 (492 of 843)
Search Act
previous | next
Act V°217.5-R°218.1  
Act
Date: 1479-01-29

Transcription

2019-06-30 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt ende te weten dat wout(er)/
en(de) marisses van nederhem gebruede(re)n inden name en(de) als/
momboren van janne ende katlijne(n) vanden borre wettige
//
kinde(re) vanden voirbedde jans wile(n) vande(n) borre natuerlijx/
soens wilen jans vanden borre dewelke zij h(ier)inne gelove(n)/
te v(er)vangen en(de) mych(iel) van zurple als naeste oir en(de) erfg(enaem)/
des voirs(creven) wilen jans vande(n) borre vaders svoirs(creven) jans nat(uer)lix/
en(de) oick inden name en(de) als mo(m)boir va(n) steven(en) alijten ende/
ydonoye oick wettige kinde(re) des voirs(creven) wile(n) jans vanden/
borre vand(en) naebedde onder hue(r) dage zijnde hebbe(n) geco(n)st(itueert)/
willem(me) van leefdale ja(n)ne van borre gielijse vand(en) h(er)strate(n)/
aut alt(eri) Alle d(er) voirs(creven) voir en(de) nae kinde(re)n en(de) oick des/
voirscr(even) mach(ielen) van zurple saken questien geschillen in mel(iori)/
forma cor(am) berct burg(imagistr)[o] tybe willem(air) scabinis januar(ii) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt