SAL7372, Act: V°218.3-R°219.1 (495 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°218.3-R°219.1  
Act
Date: 1479-01-30

Transcription

2019-07-23 by xavier delacourt
Vanden gedinge dat geweest heeft voir meye(r) en(de) scepenen/
van loven(en) tusschen arndt lyedens die als man en(de) momboir/
ka(tlij)[ne(n)] sconinx zijns wijfs voir twee mudden rox maten van/
loven(en) lijfpensien tot hue(re)n live uuyt crachte van scepen(en) br(ieve)/
van loven(en) nae des(er) stat recht comen en(de) geleyt es onder den/
ande(re)n tot alle(n) den goeden have en(de) erve jans va(n) quaderebbe/
wair die gelegen zijn en(de) hem met br(ieve) vander stat gescr(even)/
aenden meye(r) van loven(en) vilvoirde(n) oft zijne(n) stedehoud(er) terps/
hadde doen leve(re)n alle de selve goede onder den selve(n) meye(r)/
geleg(en) in deen zijde Ende he(re)n janne va(n) quaderebbe p(ri)este(r)/
en(de) janne van ost als procur(eur)s svoirs(creven) jans van quaderebbe/
t(er) ande(re) dair altijt de voirs(creven) geleydde v(er)socht heeft dat/
hem de voirs(creven) goede volgen mochten en(de) aengewijst worde(n)/
om d(air)aen zijn voirscr(even) sculden die hij bij eede p(rese)nteerde te/
ve(r)ifice(re)n te moege(n) verhalen Dwelck hem te meer [en(de)] div(er)sen
//
stonden bijden voirscr(even) procurue(re)n oft den eene(n) van hen belet hadde/
geweest met div(er)sen uuytwegen ende excepcien alsoe dat hij/
alreede d(air)om meer dan een jair hadde gevolcht en(de) onder den/
ande(re)n hadden de selve p(ro)cur(eur)s omden voirs(creven) geleydden zijn execucie/
te schutten gep(rese)nteert pande te setten voe(r) de voirscr(even) lijfpen(sien) ende/
die in eender cedulle(n) ov(er)gegeve(n) Ende want van dien ov(er)geg(evenen)/
panden questie tusschen p(ar)tien inde voirscr(even) banck gebuerde wa(n)t/
arndt sustineerde dat hij die want zij leene ware(n) en(de) bynne(n)/
der ba(n)mijlen soe hij meynde niet geleg(en) niet en soude derven/
accepte(re)n de voirscr(even) procur(eur)s de (contra)rie houden(de) soe w(er)t die sake/
met scepen(en) vo(n)nisse gestelt in der stat hande(n) en(de) bijd(er) stat t(er)mi(n)ac(ien)/
die welke rappoirt van scepen(en) in dien hebben(de) t(er)mineerden dat/
de procur(eur)s oft hue(r) meest(er) met dien panden niet gestaen en/
souden gelijck die inden voir acte(n) en(de) v(er)volge genoech gebleken/
heeft Ende dese(n) al niet tegenstaen(de) ten lesten dage van rechte/
alse de voirs(creven) arnt alnoch inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) v(er)socht dat hem de voirs(creven) goede mochten volgen en(de) ae(n)gewijst/
werden op zijn sculden d(air)aen te v(er)halen en(de) dat bij scepen(en) vo(n)nisse/
wert gewijst datme(n) den voirscr(even) van ost procur(eur) navolgen(de) zijne(n)/
versueke d(air)tegen alnoch ho(r)en soude Soe en heeft op heden/
de selve jan oft ande(r) p(ro)cur(eur) svoirscr(even) van quaderebbe dair tegen/
niet geallig(eer)t noch hem geopponeert Alsoe dat scep(enen) inder/
saken gemaentt vo(n)nislijck gewijst hebben dat den voirs(creven) arnde liedens en(de) zijne(n) voirscr(even) beleyde de voirscr(even) goede volgen sullen/
tott(er) voldoeni(n)g(en) behoef van zijne(n) voirscr(even) scepen(en) br(ieve) en(de) gebreken/
cor(am) om(n)ib(us) scabinis de(m)pt(is) lyemi(n)g(en) roelofs januar(ii) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt