SAL7372, Act: V°240.2 (525 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°240.2  
Act
Date: 1479-02-08

Transcription

2019-07-23 by xavier delacourt
It(em) jan vander lanen ende lodewijc de mu(n)tere va(n) vertrike/
in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekint dat zij genome(n) hebben/
ongesundert en(de) een voir al van augustijne opten berch den/
viertschoef mette(n) chijse bedrive van meye(r) en(de) laten goeden en(de)/
ontgoeden rechte van pontgelde mitgaders den wynnen(de)/
landen die arnt van colen van wegen sijns wijfs tot/
vertrike te willenbringe(n) en(de) dair omtrint te houden plach/
Te houden ende te hebben van sint andriesmisse lestleden/
eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel/
vervolgen(de) elcx jaers dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) acht mudd(en) corens pacht/
va(n) vertrike en(de) mate van loeven(en) goet en(de) payabel tsint andr(iesmiss)[e]/
te betalen en(de) te loeven(en) te leve(re)n ter plaetsen ald(air) dat den/
voirs(creven) augustijne gelieve(n) sal ende om de drie deele vand(en)/
pontgelde dat binnen den voirs(creven) t(er)mijne verschijne(n) sal ende/
dand(er) vierdel selen zij behouden voe(r) dbediene(n) It(em) selen de/
voirs(creven) jan ende lodewijc gehouden sijn binnen den yerste(n) drie/
jae(re)n te vernuwe(n) in gescrifte de besitte(re)n vand(en) gronden d(er) pacht/
lande tsijse en(de) viertschoeve voirs(creven) met hue(re)n regenoete(n) en(de)/
dat den voirs(creven) augustijne overgeve(n) Ende alle dese/
vorweerden condicie(n) ende geloften voirs(creven) cor(am) langrode/
tybe febr(uarii) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt