SAL7372, Act: V°249.2 (535 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°249.2  
Act
Date: 1479-02-18

Transcription

2019-07-23 by xavier delacourt
It(em) selen de voirscr(even) gelov(er)s ind(ivisim) als den voirscr(even) voetval/
gedaen wort den voirscr(even) scamp(ar)t in dien hebben dat hij he(m)/
veroblige(re)n sal op lantsoene noch ter bet(er)nissen vand(en) voirscr(even)/
dooden te doene eene(n) wech ende bedev(ar)t te rome(n) te porren/
bynne(n) xl dage(n) naede eendrechtige manisse vand(en) twee goed(en)/
ma(n)s die de voirs(creven) nyele(n) van zijnder zijden en(de) twee goed(en) ma(n)s/
die de voirscr(even) scamp(ar)t oick va(n) zijnd(er) zijden d(air)toe noeme(n) ende/
kiese(n) sele(n) en(de) goede waerh(eit) d(air)aff te bringe(n) nader stat recht/
oft zijne(n) goed(en) moet d(air)af te hebben Et duo p(ri)mi insuper p(rim)[(us)] cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt