SAL7372, Act: V°268.1 (572 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°268.1  
Act
Date: 1479-03-06

Transcription

2019-08-11 by xavier delacourt
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) tussche(n) willem(me)/
van leefdale als procur(eur) he(re)n augustijns vand(en) borchove(n) ridders/
en(de) jacoppe va(n) nuysberghe t(er) eender ende m(ar)griete(n) colve t(er)/
ande(r) zijden Es gecontinueert v(er)lingt en(de) uuytgestelt bijden/
voirscr(even) p(ar)tien tot van en dijssendage naestcomen(de) in acht/
dage(n) om alsdan te diene(n) gelijck hij op hede(n) gedient soude/
hebben In scampno cor(am) berghen tybe m(ar)cii vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt