SAL7372, Act: V°287.1 (619 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°287.1  
Act
Date: 1479-03-22

Transcription

2020-01-15 by xavier delacourt
It(em) daneel van mulstede daneels sone woenen(de) te buedinge(n)/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft/
van den eerweerdige(n) hee(re) he(re)n ja(n)ne van langrode admi(ni)strate(ur)/
des godsh(uys) van vliederbeke de thiende des voirs(creven) godsh(uys) beyde/
de coren en(de) de broecthiende soe verre tvoirs(creven) godsh(uys) die heeft/
ind(er) p(ro)chie(n) van buedinge(n) Te houden en(de) te hebben van sint/
jansmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang v(er)volgen(de)/
Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) dertich en(de) een (½) mudd(en)/
rocx en(de) de corens en(de) dertich en(de) een half mudd(en) ghersten/
alsulcx grains als vand(en) voirs(creven) thienden jaerl(ijcx) comen sal/
mate(n) van leeuwe te betalen alle jae(re) half te paessche(n) en(de)/
half s(in)[t] jans(mes)s[e] bap(tis)[te(n)] te betale en(de) te diest te leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) daneel jaerlijcx/
leve(re)n en(de) betale(n) bove(n) des voirs(creven) is en(de) sond(er) afslach van/
dien te paessche(n) den p(er)soen van buedinge(n) vier mudd(en)/
rocx en(de) vie(r) mudd(en) ghersten der mate(n) voirs(creven) en(de) m(ijn) vrouwe(n)/
va(n) rothem insgelijcx twee mudd(en) gherste(n) der mate(n) voirs(creven) En(de)/
alle dese vorweerd(en) It(em) is vorweerde oft binne(n) den voirs(creven)/
t(er)mijne den voirs(creven) daneele e(n)nige schade geschiede aen de/
voirs(creven) thiende van tempeeste hagelslage oft gemeyne(n) orloge/
dat m(ijn) hee(re) he(m) d(air)af cortsel doen sal gelijc ande(re) hee(re)n/
en(de) p(re)laten hue(re)n wynne(n) bove(n) en(de) benede(n) doen sele(n) En(de)/
alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) langr(ode) willem(air) m(ar)cii xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt