SAL7372, Act: V°287.2-R°288.1 (620 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°287.2-R°288.1  
Act
Date: 1479-03-22

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
It(em) pauwel helschevier sone wile(n) henr(ix) woenen(de) te lynden in/
p(rese)ncia heeft gehuert tege(n) den voirs(creven) h(er) ja(n)ne twee eusselen neve(n)/
een gelege(n) den voirs(creven) godsh(uys) toebehoeren(de) acht(er) tselve godsh(uys) neve(n)/
de ix boende(re)n tussche(n) de goede desselfs in alle(n) zijde(n) Te/
houden en(de) te hebben van s(in)[te] m(er)tensmisse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn/
van tweelf jae(re)n lang deen nae dande(r) sonder middel vervolgen(de)/
Elcx jaers d(air)enbinne(n) om en(de) voe(r) tweelf ryns guld(en) te twintich st(uvers)/
tstuc den st(uver) te drie pl(a)c(ken) alle jae(re) s(in)[t] m(er)tensmisse en(de) onbegrepe(n) s(in)[t]/
andr(iesmiss)[e] te betale(n) m(er)tensmisse te betale(n) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Met grechte(n)/
vorweerde(n) dat de voirs(creven) pauwel de grechte(n) vand(en) voirs(creven) beemde(n)/
terstont vege(n) ruyme(n) en(de) ryolen sal wel en(de) loflijc en(de) alsoe/
jaerlijcx houde(n) It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) pauwel tot/
zijne(n) laste alle breme(n) hage(n) en(de) hout opde voirs(creven) goede staen(de)/
uutgenome(n) den boome(n) binne(n) den yerste(n) sesse jae(re)n uutrode(n) sal
//
ende sal de voirs(creven) goede alsoe voirs(creven) houde(n) zijne(n) t(er)mijn/
uut en(de) die tsijne(n) afscheyde(n) late(n) wel en(de) loflijc geruymt/
en(de) uutgeroet desgelijcx sal hij jaerlijcx den vrede houde(n)/
alsoe dat d(air) gheene schade af en come En(de) alle dese/
vorweerde(n) Inde est fideiuss(or) t(am)q(uam) p(ri)ncipal(is) walter[(us)] eius f(ilius)/
Et p(rim)[(us)] cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt