SAL7372, Act: V°289.2 (625 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°289.2  
Act
Date: 1479-03-23

Transcription

2020-01-18 by xavier delacourt
It(em) es dese geluefte geschiet als voir zeke(re) pachte(n) die/
den voirs(creven) joh(ann)ese pynnock gevalle(n) zijn en(de) valle(n) sele(n) tsinte/
andr(ies)misse naestcomende en(de) va(n) sinte andr(ies)misse ov(er) een jair/
telken t(er)mijne vii mudde(n) corens va(n) dien vii mudd(en) erfpachts/
die de voirs(creven) jan heeft met scepen(en) br(ieve) van loven(e) op/
zeke(re) goede de(n) voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) tsurplus vande(n) selven/
coren(e) als van drie jairpachte(n) voir des(en) dach gevalle(n) met/
vorweerden dat zij betalen(de) dese so(m)me ten t(er)mijne voirs(creven)/
ombelast sulle(n) blive(n) meer te betale(n) alsoe dat zij met eender/
betalinge(n) sulle(n) moegen gestaen en(de) van de xxix r(insch) gul(den)/
van resten gebreken(de) van eender voirgaen(de) geluefte(n) die/
sprack van lxi r(insch) gul(den) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt